Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
5 aprilie 2019
  PRECIZĂRI referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018    
  • Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de plată, în intervalul 01 - 15 ale lunii în curs;
  • Ținând seama ...