Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
31 mai 2017
Vă informăm că  în perioada 01.06.2017-05.06.2017 nu se desfăşoară activitate la Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  ca urmare a zilelor libere acordate prin Hotărâre de Guvern  pentru salariaţii din sectorul public.   CONDUCEREA INSTITUTIEI  ...