Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
29 august 2016
CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ   ANUNT   Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 14.09.2016 ora 10,00 proba scrisa si 16.09.2016  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar  vacante de:  INSPECTOR clasa I grad profesional SUPERIOR  in cadrul  Casei ...