Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
19 noiembrie 2019
Biletele de tratament pentru seria 18 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 25 NOIEMBRIE 2019. Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 26 NOIEMBRIE 2019, ora 800. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către t...