Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
22 iunie 2018
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ                                                      Schimbare  calendar de plată a pensiilor/ indemnizațiilor  și de distribuire a taloanelor mov.  Noutăți legislative în        domeniul pensiilor începând cu data de 01...