Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
25 septembrie 2020
Biletele de tratament pentru seria 16 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 6 OCTOMBRIE 2020. Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 7 OCTOMBRIE 2020, ora 800. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către tit...