Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
21 aprilie 2017
ANUNT DE CONCURS Casa Judeteana de Pensii Cluj  cu sediul in Cluj Napoca, strada George  Cosbuc nr.2  organizeaza  concurs , in perioada 15-18.05.2017 pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR -DEBUTANT in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili. Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual mention...