Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
20 ianuarie 2017
ANUNT   Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 21.02.2017 ora 10,00 proba scrisa urmand ca data si ora sustinerii probei interviu sa se afiseze dupa sustinerea probei scrise, pentru ocuparea functiei publice vacante de:  CONSILIER clasa I grad profesional ASISTENT  in cadrul  servi...