Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
14 iulie 2016
ANUNT   Serviciile Casei Judetene de Pensii Cluj privind asiguratii cu contract de asigurare si incasarile contributiilor de asigurari sociale  sunt suspendate  pe perioada  nederminata, incepand cu data de 22.06.2016 , din motive tehnice. Se pot efectua plăți în contul CJP Cluj RO45TREZ21622210304XXXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj  Cod fiscal 135820...