Casa Judeteana de Pensii Cluj este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completarile si modificarile ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de administratie si a regulamentelor si a normelor CNPP. Casa Judeteana de Pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

casa-de-pensii
23 ianuarie 2018
 
  • În perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Vă reamintim că drepturile de pensie, respectiv cuantumul pensiei, se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual al pensiei cu valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 2018-3...