Beneficiari
  •   salariati angajati pe baza de contract individualde munca; functionari publici;persoane cu functii elective (presedintele Romaniei, senatori, deputati, primari, consilieri locali); persoane numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti(ministrii, secretari de stat)
  •   someri
  •   asociat unic, asociati, comanditari sau actionari, administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau management; mebri ai asociatiei familiale; membrii cooperatori in cooperatii mestesugaresti
  •   persoane autorizate sa desfasoare activitati independete
  •   persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora
  •   proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere, persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier, membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura
  •   persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individual de munca
  •   persoane care incheie contracte de asigurare sociala
  •   alte persoane care nu se regasesc in situatiile prezentate
  •   pensionari