Criterii de acordare a biletelor de tratament

CRITERIILE  pentru anul 2017

în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, cu suportarea unei contribuţii sau în mod gratuit.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

 1. Criterii generale

 

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. a) pensionar al sistemului public de pensii;
 2. b) asigurat al sistemului public de pensii;
 3. c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.

Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii, după cum urmează:

– cel puţin 80% pentru pensionari;

– până la 20% pentru asiguraţi.

În vederea aplicării criteriului specific, respectiv beneficierea de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

 1. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an;
 2. extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie.

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:

 

 1. a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art.122 alin.(2) lit.a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 2. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 6. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare;
h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

 

 1. Criterii specifice

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contribuţii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Categoria de pensie a beneficiarului;
 3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

 

Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

Categoria de pensie a beneficiarului

 

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 10
2. Pensie de limită de vârstă 6
3. Pensie de urmaş 3
4. Pensie anticipată 2
5. Pensie anticipată parţială 1

 

Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

 

Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 520 lei 6
2. 521 lei – 930 lei- pensia medie pe anul 2016 5
3. 931 lei – 1450 lei 4
4. 1451 lei – 2010 lei 3
5. 2011 lei – 2570 lei 2
6. 2571-3131 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  1
7. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  0

 

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru ASIGURAŢI, cu suportarea unei contribuţii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţi, cu suportarea unei contribuţii individuale, sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

 

Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

 

Nr. crt. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale incepand  cu 01.02.2017. Punctaj acordat
1. sub 1449 2
2. 1450 lei – 1750 lei 6
3. 1751 lei – 2050 lei 5
4. 2051 lei – 2350 lei 4
5. 2351 lei – 2650 lei 3
6. 2651-3131 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  1
7. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  0

 


Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit,
pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE 

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale

 

Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon. 0

 

Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale

 

Nr. crt. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie+drepturi banesti prevazute de legi speciale Punctaj acordat
1. Sub 520 lei 6
2. 521 lei – 930 lei- pensia medie pe anul 2016 5
3. 931 lei – 1450 lei 4
4. 1451 lei – 2010 lei 3
5. 2011 lei – 2570 lei 2
6. 2570-3131 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  1
7. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  0

 

 Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006 sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Gradul de handicap al solicitantului;
 3. Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii).

 

B.4.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

Gradul de handicap al solicitantului

 

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. Grav 8
2. Accentuat 6
3. Mediu 4
4. Uşor 2

 

Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii).

 

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 520 lei 6
2. 521 lei – 930 lei- pensia medie pe anul 2016 5
3. 931 lei – 1450 lei 4
4. 1451 lei – 2010 lei 3
5. 2011 lei – 2570 lei 2
6. 2571-3131 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  1
7. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  0

 

 

 1. Modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unităţi de cazare.

 

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau însoţitorul persoanei cu handicap grav, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau al persoanei cu handicap grav.

Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii, cu excepţia primei serii care e condiţionată de data apariţiei hotărârii de guvern privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere.

 

 1. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum şi documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

 

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată a pensiei (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.6. Persoane adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • programul individual de reabilitare şi integrare socială (copie, cu prezentarea actului original);(numai pentru persoanele revizuibile din punct de vedere al încadrării în grad de handicap);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
 • Adeverinta cu venitul asigurat ( daca este cazul)

 

D.1.7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare).
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.8. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii, potrivit HG nr. 757/2008.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate „cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii” şi că solicitantul biletului îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste locuri de muncă (în original);

În adeverinţă se va specifica dacă salariatul beneficiază de gratuitate la costul biletelor de tratament balnear, suportate din Fondul social, potrivit contractelor colective de muncă. În cazul în care beneficiază de bilet gratuit din Fondul social nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale:

 

D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată a pensiei in original sau copie( adeverinta eliberata de casa de pensii cu drepturile de pensie din sistemul public de pensii din Romania,pentru pensionarii stabiliti in strainatate)
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.11. Pensionarii sistemului public de pensii care au şi calitatea de asiguraţi

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plată a pensiei in original sau copie( adeverinta eliberata de casa de pensii cu drepturile de pensie din sistemul public de pensii din Romania,pentru pensionarii stabiliti in strainatate)
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.2. Asiguraţii sistemului public de pensii .

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • adeverinţă eliberată de angajator , de entităţile asimilate angajatorului sau dupa caz de catre casele teritoriale de pensii, respectiv cuponul-mandat postal sau talonul cont curent pentru indemnizatia de somaj, pentru luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, pentru contribuabilii care realizeaza venituri care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si pentru persoanele care se asigura individual in sistemul public de pensii
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

Notă:

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă  nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,  cu modificările şi completările ulterioare.

 

D.2.3 Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaş.

 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş şi dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, la data începerii sejurului.

 

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori – beneficiari de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie) valabil la data depunerii cererii sau certificatul de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani ( copie)
 • actul de identitate al însoţitorului şi documentul care atestă această calitate (copie);
 • adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului preuniversitar de zi (în original);
 • decizia de pensionare care atestă calitatea de pensionar de urmaş a copilului minor (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.4. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori ai copilului beneficiar de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • talonul de plata a pensiei in original  sau copie ( adeverinta eliberata de casa de pensii cu drepturile de pensie din sistemul public de pensii din Romania, pentru pensionarii stabiliti in strainatate) si dupa caz si adeverinta privind calitatea de asigurat conform D 2.2. din criterii, in original sau copie)
 • actul de identitate ( copie ) valabil la data  depunerii cererii
 • declaratia pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş, din care să rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.5. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav, dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc persoanele îndreptăţite la tratament balnear, au vârsta peste 18 ani şi îndeplinesc condiţiile art.122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • talonul de plata a pensiei in original  sau copie ( adeverinta eliberata de casa de pensii cu drepturile de pensie din sistemul public de pensii din Romania, pentru pensionarii stabiliti in strainatate) si dupa caz, si de adeverinta privind calitatea de asigurat conform pct. D2.2. din criterii , in original sau copie
 • certificatul de persoană cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz ,decizie de pensie de invaliditate gr.I (copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere a însoţitorului din care să rezulte că îl va însoţi la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap grav;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.6 Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (în original);
 • în cazul persoanelor care au şi calitatea de pensionari, talon de pensie  ,original sau copie ( adeverinta eliberata de casa de pensii cu drepturile de pensie  din sistemul public de pensii din Romania, pentru pensionarii satabiliti in strainatate)
 • în cazul persoanelor care realizează, potrivit legii, pe lângă funcţia didactică sau didactică auxiliară prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi alte venituri de natură salarială, adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat, conform pct. D.2.2;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.7. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensil Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii
 • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care se efectuează repartiţia (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

E. Modul de stabilire a contribuţiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii

 

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

E.1. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct. D.2.1.)

E.1.1  În cazul pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi ai sitemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, şi din câştigul brut realizat din  salarii si venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct. D.2.11.)

E.2. În cazul asiguraţilor sistemului public de pensii , al caror castig brut realizatdin salarii si venituri asimilate salariilor ,  care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

E.3. În cazul asiguraţilor sistemului public de pensii , al caror castig brut realizatdin salarii si venituri asimilate salariilor ,  care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor ,care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.-Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

E.4. În cazul asiguraţilor  sistemului public de pensii , beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, si/sau din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cuvenită pentru luna respectivă, stabilită conform prevederilor legale. (pct.D.2.2.).

E.41. În cazul persoanelor , beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, care realizează, potrivit legii şi alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi din l câştigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor ,  care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct.D.2.2.).

E.5. În cazul persoanelor care au depus la organul fiscal declaratia privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii,in conditiile Legii 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare ale persoanelor asiguratepe baza de contract de asigurare sociala conform art.6 alin.(2) din Legea 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,  daca  în luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, venitul lunar asigurat este  mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Nota: Contributia achitata este finala si nu se va recalcula in anul urmator

Pentru asiguraţii care au venitul lunar asigurat mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia brută a urmaşului în cauză din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct.D.2.3.)

         E.7. În cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.4.)

E.8. În cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.5.)

E.9. În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, al căror câştig brut este realizat exclusiv din aceste calităţi, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear conform art.278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (pct.D.2.6.).

E.91. În cazul persoanelor care, pe lângă veniturile realizate în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, realizează şi venituri de natură salarială în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear, sau, după caz, preţul integral al biletului de tratament în funcţie de nivelul total al câştigului brut de natură salarială realizat.(pct.D.2.6.).

E.92. În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizează şi venituri în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie şi din nivelul câştigului brut  realizat din salarii si venituri asimilate salariilor,  care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.(pct.D.2.6.).

E.10. În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia .

E.11. În cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.)

 

 1. Alte reglementări

 

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

 1. a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 2. b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;
 3. c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.2. Contribuţia se restituie parţial beneficiarului, de către casa teritorială de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet şi din motive obiective, atestate cu documente (contraindicaţie medicală, o problemă personală ivită în perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de sejur neefectuat, şi numai pe baza adeverinţei eliberate de prestatorul de servicii.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

F.4. În situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale, potenţialilor beneficiari de bilete gratuite, în calitate de asiguraţi sau pensionari ai sistemului public de pensii şi numai cu acceptul scris al acestora şi cu respectarea dispoziţiilor prezentelor criterii.

F.5. Casa teritorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul/reşedinţa în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.

F.6. În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul iniţial, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, după caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Casa teritorială de pensii va comunica societăţii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum şi Casei Naţionale de Pensii Publice seria şi numărul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.7. Rubrica “având calitatea de….” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul şi subpunctul din prezentele norme în care se încadrează beneficiarul (pct. D.1.1 – D.1.8, respectiv D.2.1 – D.2.7).

F.8. În situaţia în care beneficiarii drepturilor de pensie şi/sau a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica dacă titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului.

F.10. În situaţia în care până în luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear, solicitantul a dobândit calitatea de pensionar al sistemului public de pensii/beneficiar al legilor speciale, prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, dar nu s-a efectuat încă plata drepturilor de pensie/drepturilor prevăzute de legi speciale, persoana nedeţinând talonul de pensie (cupon –mandat poştal sau talon cont curent), dovada calităţii de pensionar/beneficiar al legii speciale, se poate face cu adeverinţa eliberată de casa teritorială de pensii.

F.11. În situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) şi căreia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, compartimentul gestiune bilete tratament, despre acest fapt, biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunea acestuia, sau altui solicitant fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil, cu 7 zile înainte de începerea seriei.

F.12. În înţelesul prezentelor criterii, în cuantumul total brut al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizaţia acordată în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizaţia de însoţitor în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

          F.13. Biletul de tratament se eliberează după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor beneficiar de pensie de urmaş;
 3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului
 6. biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în staţiune.

Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

F.14. Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip,  copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.