Calculul pensiilor

Incepand cu data inscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

  

La determinarea cuantumurilor pensiei fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarilor.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat in fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale.

Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna. Numarul de puncte realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Pentru perioadele in care Institutul National de Statistica si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport intre media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica si Studii Economice nu a comunicat inca salariul mediu brut lunar pe economie se utilizeaza (pentru intreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective;

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru perioadele in care a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar si/sau a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

In cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de invaliditate si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, beneficiaza de majorarea punctajului lunar  realizat in aceasta perioada cu 0,5%.

Majorarea punctajului lunar nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială

 

Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.

 

Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

 

 

Punctajul lunar se calculeaza prin  raportarea castigului salarial brut  sau, dupa caz, a  venitului lunar asigurat , carea aconstituit  baza de calcul a contributiei de asigurari sociale , la castigul salarial mediu brut din luna respective , comunicat de Institutul National de Statistica.

Punctajul annual se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare  realizate in anul calendaristic respective.

Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;

5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;

7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani;

10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani;

6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;

9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;

12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani;

15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.

Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel inregistrat in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare..

 

Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu anual corespunzator anului 1938.

Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzator anului 1949.

 

Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;

d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara (conform adeverintei eliberata de angajator) beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.