Cariera

In cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj se regasesc doua categorii de personal:
functionari publici
personal incadrat cu contract de munca.

Hotararea nr. 611 din 4 iunie 2008 cuprinde normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei funcţionarului public sunt:
competenţa, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze intr-o funcţie publica trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii functiei publice respective;
competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostinţelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
egalitatea de sanse, principiu potrivit caruia este recunoscuta vocatia la cariera in functia publica a oricarei persoane care indeplineste conditiile stabilite potrivit legii;
profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face prin indeplinirea in mod eficient a atributiilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in limitele prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza atributiile respective;
motivarea, principiu potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei funcţionarilor publici, autoritaţile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, in conditiile legii, instrumente de motivare financiara si nonfinanciara a funcţionarilor publici, precum si sa sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora;
transparenta, principiu potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesatţi informatiile de interes public referitoare la cariera in funcţia publica.

Ocuparea funcţiilor publice se face potrivit modalitatilor stabilite anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.