Contributia de asigurari sociale datorata de asigurati

Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2016 este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca.   

Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin.(1) pct.I si II din Legea nr.263/2010 o constituie castigul brut realizat lunar.

 In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare sociala, contributia de asigurari sociale datorata este de 26.3% si  se calculeaza la venitul asigurat prevazut in contract care nu poate fi mai mic de 35% din  castigul salarial  mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale si mai mare de  5 ori valoarea acestuia.