Cotele de contributii de asigurari sociale

În baza prevederilor art. 138   din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  pentru anul 2018 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

  1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
  2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute înLegea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

 

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea 263/2010b baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.