Declaratii

PRECIZARI PRIVIND DECLARAREA SI PLATA CONTRIBUTIILOR INDIVIDUALE DE ASIGURARI SOCIALE PREVAZUTE DE OUG 58/2010

Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit ordonanţei de urgenţă, se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională revine plătitorului de venit.

Platitorii de venit au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala altele decat cele de natura salariala.

                 Contributiile individuale de asigurari sociale calculate si retinute de platitorii de venit se declara la organele fiscale competente cu formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”. Contributiile individuale de asigurari se platesc in contul unic 55.02 „disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”. Aceste prevederi nu modifica modalitatea de declarare a persoanelor asigurate prin declaratia privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, respectiv depunerea acestor declaratii la casele teritoriale de pensii, in a carora raza isi are sediul platitorul de venit.