Indemnizatii prevazute de legi speciale

1.       LEGEA NR.49/1991 SI LEGEA NR.44/1994
PRIVIND VETERANII, INVALIZII SI VADUVELE DE RAZBOI
 

          Veterani de razboi

Conditii:

–     au participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-au aflat in una din situatiile:

 • au luptat in unitati militare – subunitati, mari unitati sau comandamente – la diferite esaloane ori au facut parte din formatiunile logistice, astfel cum sunt prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major;
 • au actionat in unitatile speciale din zona interioara la dezamorsarea proiectilelor, precum si la curatarea teritoriului de mine pana la 31 decembrie 1946; 
 • au fost comandanti militari sau comandanti ai garzilor militare ori membri in comisiile militare de control si receptie in intreprinderi furnizoare de material de razboi, prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major; 
 • au luptat pe teritoriul national vremelnic ocupat de inamic, impotriva acestuia, in unitati ori formatiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major; 
 • au facut parte din justitia militara, politia militara, jandarmerie, din unitati de pompieri militari si companii de politie din cadrul Ministerului de Interne, care au actionat in zona de operatiuni ori s-au aflat in unitati sau formatiuni constituite si au actionat in timpul razboiului, in perioadele aratate in Nomenclatorul Marelui Stat Major; 

–          sunt cetatenii romani din orice teritoriu care s-au inrolat voluntar si au luptat in randurile armatelor Natiunilor Unite;

–          sunt locuitorii din provinciile romanesti, vremelnic ocupate in perioada 1940-1945, care au fost incorporati sau mobilizati in mod obligatoriu si au luptat in armatele altor state, in cazul in care si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciliul in Romania; 

–          sunt persoanele de nationalitate germana care au fost incadrate obligatoriu in unitati ale armatei germane, in cazul in care si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciliul in Romania. 

          Invalid de razboi

–          este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.

Prizonier de razboi

–          este persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte;

–          este persoana care, dupa incetarea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri;

–          elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.

Vaduva de razboi

–          sotia supravietuitoare nerecasatorita a celui decedat pe front.

Sotia supravietuitoare de veteran

–          sotia supravietuitoare nerecasatorita a celui care a luptat pe front, ulterior decedat.

           EXCEPTII    

         Nu face obiectul legii persoana care:
– a comis acte de tradare de patrie ori a acceptat sa fie folosita de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul tarii, fapte constatate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
– a luptat ca voluntar in armate straine impotriva tarii sau a Natiunilor Unite ori a savarsit acte de teroare si crime impotriva populatiei autohtone din teritoriile vremelnic ocupate de inamic;
– a dezertat din armata romana in timpul razboiului;
– a obtinut actul doveditor prevazut la art. 5 alin. 1 prin declaratii false ori prin manopere dolosive constatate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau cand hotararea comisiei de reconstituire data in conditiile art. 5 alin. 4 a fost anulata.

 

ACTE DOVEDITOARE

1. Pentru veteranii de razboi
– Adeverinta eliberata de Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi
– livretul militar completat, in caz de nevoie, cu acte oficiale eliberate de catre organele stabilite de acest minister
          In cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita, in acest scop, de Ministerul Apararii Nationale.
    2. Pentru invalizii de razboi
– procesul-verbal de clasare al Comisiei medico- militare care a functionat pana la 9 mai 1947 sau certificatele medicale emise de Comisiile de expertiza medico-militare
– proces- verbal de accident sau actul constatator al accidentului emis de organele locale
– adeverinta eliberata de fostul Sfat popular sau de actualele consilii locale , pe baza evidentelorexistente la data accidentarii
– acte de internare in spital , precum si orice alte dovezi oficiale din care sa rezulte ca accidentul s-a intamplat din cauza actiunii mijloacelor de lupta
– decizia medicala de incadrare in gradul II, III sau de neincadrare in grad de invaliditate pentru persoanele care au avut decizii administrative de respingere.

 

    3. Pentru prizonierii de razboi
– livretul militar, precum si in orice alt document emis de Ministerul Apararii Nationale ori de organul la care au fost retinuti.

 

    4. Pentru sotia supravietuitoare de razboi
– legitimatia veteranului de razboi decedat
– brevet de veteran
– talonul de pensie al veteranului (indemnizatie)

 

        ACTE NECESARE

– dovezi
– certificat de nastere (original si copie)
– certificat de casatorie(original si copie)
– buletin de identitate (original si copie)
– certificat de deces al sotului si declaratie de nerecasatorire(in cazul sotiei supravietuitoare)
– cupon de pensie
– dosar cu sina
– cerere

 

     Dosarul se depune la sediul Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi .

DREPTURI

Timpul participarii in razboi,perioadele de spitalizare si de concedii medicale, ca urmare a ranilor suferite in razboi, se considera vechime in munca sau in serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operatiuni pe care au luptat.
    1. Veteranii
– beneficiaza de indemnizatii si de sporul lunar proportional cu timpul cat au luptat in razboi, potrivit legii.

 

    2. Vaduva de razboi
– de aceste indemnizatii beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar mentionat la alineatul precedent.
– vaduva de razboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. in conditiile legii primeste, pe langa aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale.

 

    3. Sotia supravietuitoare a veteranului de razboi
– beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara, precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat.
– vor beneficia de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945”.

 

    4. Invalizii de razboi
– beneficiaza de diverse sume conform gradului I, II saul III de invaliditate.

 

    5. Vaduvele veteranilor invalizi de razboi, decorati
– beneficiaza de diverse sume conform gradului I, II saul III de invaliditate al sotului decedat.

 

    6. Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii
– veteranii decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad si solda de functie la minim
– veteranii decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent .
– veteranii decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Romaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostaseasca beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent .

 

    „Crucea comemorativa”
– veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi , dar carora le-a fost conferita Medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945” beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent .
– vaduvele de veterani care nu s-au recasatorit beneficiaza de 50% din renta amintita mai sus.

 

        FACILITATI

– cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii.
    Veteranii de razboi nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-intors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi nedecorati si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
    Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul in cursul unui an calendaristic la 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite dusintors pe caile fluviale, la alegere.
    In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori.
Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt;
– gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
– prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat;
– prioritate in acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte in conditii avantajoase;
– scutirea de plata impozitelor si taxelor locale. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
– scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de radio si televiziune. Aceste scutiri se aplica in proportie de 50% si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de razboi, care nu s-au recasatorit;
– acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, dupa caz – pentru nevoi casnice, al carui cuantum se va stabili, in functie de evolutia preturilor, prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de razboi. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectueaza plata indemnizatiilor de veteran de razboi, din fondurile puse la dispozitie in acest scop de la bugetul de stat;
– asigurarea gratuit a 4 mc lemne de foc sau echivalent carbuni pentru marii mutilati de razboi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil;
– asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz;
– asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii;
– bilete de tratament gratuite, in statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 1% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se distribuie prin casele de asigurari de sanatate judetene.
Din numarul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de razboi 10% vor fi repartizate vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit;
– obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor care se acorda conform contractului-cadru adoptat in baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997. De aceleasi drepturi beneficiaza si veteranii de razboi, a caror stare de sanatate s-a inrautatit datorita imprejurarilor in care au participat pe front, pe baza recomandarilor medicale;
– reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbarile nationale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
– acces gratuit la manifestarile cultural-sportive organizate de unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;
– accesul la Cercul Militar National, la cercurile militare de garnizoana, la casele de cultura, la caminele de garnizoana, la restaurantele si popotele apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, precum si la locurile de agrement ale acestora in aceleasi condi tii ca si cadrele active.
– pot benefica, la cerere si in conditiile legii, de internare in centre de ingrijire si asistenta si in alte asezaminte de ocrotiri sociale ce se vor mai infiinta.
– li se asigura in mod gratuit locuri de inhumare in cimitirele militare si civile sau incinerare, dupa caz. Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare.

 

 

2. LEGEA NR.189/2000

 

     Legea 189/2000.     Aceasta lege aproba Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.
BENEFICIARI – conditii:
 • ·  este cetatean roman
 • ·  in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

 

– a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
– a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
– a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
– a facut parte din detasamentele de munca fortata;
– a fost supravietuitoare a trenului mortii;
– este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice, daca ulterior nu s-a recasatorit;
– sotul supravietuitor nerecasatorit al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus
– copiii nascuti in termen de 300 de zile de la data stramutarii parintilor

 

Prin persoana stramutata in alta localitate se intelege :

 

– persoanele din Ardealul de Nord care au fost expulzate sau s-au refugiat ca urmare a Dictatului de la Viena din 30 august 1940
– persoanele din Basarabia, nordul Bucovinei si Tinutul Hertei , care au fost expulzate ori s-au refugiat ca urmare a Ultimatumului incheiat cu URSS in 26/27 iunie 1940
– persoanele care au facut obiectul schimbului de populatie dintre Romania si Bulgaria realizat in baza Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940.

 

Exceptie: Prevederile prezentei ordonante nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii si omenirii, celor care inainte de 23 august 1944 au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, precum si celor care in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au facut parte din aparatul de represiune, securitate, militie si din instantele militare care au instrumentat si au judecat procese politice ale opozantilor regimului comunist.

 

ACTE DOVEDITOARE:
– acte eliberate de Crucea Rosie Internationala;
– acte eliberate de lagarele de concentrare ;
– livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru persoanele care au fost in detasamentele de munca obligatorie;
– carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
– carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev;
– adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.;
– buletine de evidenta a populatiei evreiesti, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
– acte eliberate de primaria oraselor respective;
– certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori civile romanesti;
– adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria;
– carnete de evacuat sau adeverinte eliberate de Comisariatele generale ale refugiatilor si evacuatilor
– buletine nominale de evacuare eliberate de guvernele provinciilor ocupate de fosta URSS
– adeverinte eliberate de Oficiul central pentru despagubiri sau Oficiul national pentru rezolvarea daunelor si despagubiri din Budapesta, traduse in limba romana
– adeverinte eliberate de Centrul pentru studiul istoriei evreilor din Romania, in baza unor documente oficiale
– adeverinte eliberate de Institutul National de Statistica, la care sa fie atasate copii ale fiselor individuale care au stat la baza intocmirii acestora
– acte eliberate de lagarul de internati de la Tg. Jiu, Feldioara sau de catre Ministerul de Interne ori Serviciul Roman de Informatii
– alte asemenea acte oficiale.

 

         In cazul in care solicitantul depune documente oficiale din care rezulta doar inceputul sau sfarsitul perioadei de persecutie etnica , intervalul de referinta pentru acordarea drepturilor se poate stabili prin declaratii de martori.

 

         In lipsa actelor oficiale , dovedirea calitatii se poate face cu martori , dar petentii trebuie sa prezinte dovada ca au facut demersuri in vederea obtinerii documentelor oficiale.

ACTE NECESARE  PENTRU  LEGEA 189/2000

  

cerere tip completata si semnata de petent (cererea se cumpara de la xeroxul din cladire)
-act de la Arhivele Nationale-Directia corespunzatoare localitatii de refugiu-pe numele petentului sau orice alta dovada oficiala.
 daca din dovada oficiala nu rezulta un interval de timp précis, se vor mai solicita declaratiile autentificate la notar a doi martori ( martorii obligatoriu trebuie  sa fi avut varsta de 7 ani la data  evenimentului declarat)
este obligatoriu a prezenta  cel putin unul din martori copie  dupa  hotararea  emisa in baza Legii 189/2000
 -acte de identificare : buletin/carte de identitate , certificat de nastere, certificat de casatorie( copie xerox si original)
 cupon pensie al petentului
Declaratiile martorilor date la notar in baza Legii 189/2000 vor contine explicatii privind:
 modul in care au luat la cunostiinta  martorii de situatia celui pentru care declara, explicarea cat mai detaliata a situatiei respective (loc, timp, in ce a constat persecutia etnica,unde se afla martorul)
 -martorul care a fost el insusi refugiat va indica traseul sau locul de refugiu

adeverinta cu perioada  studiilor, anii calendaristici pentru unitatea  de invatamant , localitatea unde ati fost scolarizat

 

       Cererile se depun la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj : str. G.Cosbuc, nr 2, parter,Camera 1A . Programul este luni si joi  , intre orele 8-13.
DREPTURI
          Indemnizatia se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
 • ·  Au dreptul la o indemnizatie lunara de 108 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de stramutare in alte localitati persoanele care:
a. au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate
b. au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;
c. au fost stramutate in alta localitate decat cea de domiciliu;

 

 • ·  Au dreptul la o indemnizatie lunara  pentru fiecare an persoanele care:
a. au facut parte din detasamentele de munca fortata
b. au fost supravietuitoare a trenului mortii;

 

      Sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice si sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor mentionate mai sus va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, de o indemnizatie lunara  neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
      Indemnizatia de titular si indemnizatia de urmas sunt cumulative.
      Perioada in care persoana persecutata din motive etnice nu s-a putut incadra in munca, ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite ca urmare a persecutiei, constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in munca.
       Impotriva deciziei de respingere se poate formula contestatie la Curtea de Apel Cluj in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.
FACILITATI
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

 

 

 

         3. LEGEA NR.309/2002

 

 

BENEFICIARI –Legea 309/2002- conditii:
 • ·  este cetatean roman si a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 14 IANUARIE 1950-28 FEBRUARIE 1961. Prin stagiu militar se intelege perioada dintre data incorporarii si data trecerii in rezerva sau data lasarii la vatra .
 • ·  este sotia nerecasatorita a celui decedat aflat in categoria de mai sus

 

ACTE DOVEDITOARE:
– livret militar ( original si copie)
– certificat de nastere (original si copie)
– certificat de casatorie(original si copie)
– buletin de identitate (original si copie)
– certificat de deces(in cazul sotiei supravietuitoare)
– cerere
– cupon de pensie
– dosar cu sina.

 

ALTE ACTE:
Se mai pot solicita, in functie de claritatea mentiunilor din livret , si alte acte :
– de la Arhivele Nationale Bucuresti(pentru cei nascuti pana in 1926 inclusiv)
– de la UM 02405 Pitesti( pentru cei nascuti intre 1927-1935)
– de la Centrul Militar Judetean( pentru cei nascuti dupa 1936 inclusiv).

 

     Cererile se depun la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj : str. G.Cosbuc, nr 2, parter, ghiseul 12. Programul este luni- vineri , intre orele 8-13.
DREPTURI
– titularii au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, indexabila annual pentru fiecare luna de stagiu militar, in prezent  aceasta indemnizatie este de 2.53 lei
– sotia celui decedat are dreptul la o indemnizatie lunara neimpozabila egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat in functie de perioada de stagiu militar
– asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii si scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

 

     Aceste drepturi se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei a depunerii cererii.

           

 

 4. LEGEA NR.8/2006

 

 

 

Legea 8/2006 . Legea reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara in beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.

 

       Legea 8/2006    Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata. Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

           Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivitLegii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

           Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

ACTE DOVEDITOARE:
– cerere-tip
– cupon de pensie
– original si copie dupa legitimatia de membru a uniunii de creatori
– copie act identitate
– adeverinta eliberata de uniunea de creatori in original

 

  Cererile se depun la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj : str. G.Cosbuc, nr 2, parter, camera 1A. Programul este luni- vineri , intre orele 8-13.