Intrebari frecvente

Cum se procedeaza daca o persoana opteaza pentru plata pensiei (sau alte drepturi stabilite de casa de pensii in baza unor legi speciale) in cont curent sau cont de card?

Se adreseaza unitatii bancare, completeaza o cerere-tip, care se vizeaza de catre banca, dupa care depune cererea, insotita de un extras de cont si o copie dupa talonul de pensie/decizia de pensie la casa teritoriala de pensii.

 

Daca o persoana nu este asigurata obligatoriu in sistemul public de pensii, are posibilitatea sa achite contributia de asigurari sociale?

Poate sa incheie un contract de asigurare sociala cu casa de pensii, perioada constituind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Contractul de asigurare sociala este valabil cu data inregistrarii si nu are efecte retroactive.  Contributia de asigurari sociale este de 26.3% si se achita la venitul asigurat.  Aceasta contributie se poate achita  prin mandat postal, prin ordin de plata sau la casieria institutiei. Contul in care se vireaza CAS-ul este: RO45TREZ21622210304XXXXX, cod fiscal CJP Cluj: 13582024. Se va mentiona numele/prenumele si codul numeric personal.

 

Care este varsta standard de pensionare si stagiul de cotizare la femei in anul 2016 ?

Varsta standard de pensionare Stagiul complet de cotizare Stagiul minim de cotizare
Ianuarie 2019 61 ani 31 ani 15 ani
Mai 2019 61 ani 1luni 31 ani 1 luni 15 ani
Septembrie 2019 61 ani 2 luni 31 ani 2 luni 15 ani