Pensie anticipata

PENSIA ANTICIPATA

 

Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate (a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora si/sau a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat), precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

 

 

Acte necesare
–dosar  de carton , cu sina

– cerere tip pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta (anexa nr.6); ( se poate descarca de la sectiunea  ,, Formulare” sau se primeste la  depunerea dosarului)

– carnetul de munca (original si copie);
– act de identitate (original si copie)
– acte de stare civila (original si copie)
– alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate; livretul militar (original si copie);
– diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora ( daca este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
– adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada lucrata pana la 01.04.2001 ( daca este cazul);
– adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite ( daca inregistrarea nu se regaseste in carnetul de munca sau inregistrarea este incompleta);
– adeverinta cu cuantum somaj si dispozitie incetare somaj (daca a beneficiat de ajutor de somaj dupa data de 01.04.2001)
– procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
– acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc. ( daca este cazul);
– alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie ( daca este cazul).

 

Cererea de pensionare împreună cu actele prin  care se  dovedeste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depune  la Casa de Pensii  în raza căreia se află domiciliul solicitantului,incepand cu data  indeplinirii  condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege