Pensie de urmas

PENSIA DE URMAS

 

Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmas:

a) pana la varsta de 16 ani;

b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul  salarial mediu brut pe economie.

Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul  salarial mediu brut pe economie.

Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul  salarial mediu brut pe economie.

Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:

a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:

  • pentru un singur urmas – 50%;
  • pentru 2 urmasi – 75%;
  • pentru 3 sau mai multi urmasi – 100%.

Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza.

Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

 

Acte necesare (sustinatorul decedat – avea calitatea de asigurat sau nu provinea din munca):
-dosar  de carton , cu sina

– cerere tip pentru inscrierea la pensie de urmas (anexa nr.8); ( se poate descarca de la sectiunea  ,, Formulare” sau se primeste la  depunerea dosarului)

– declaratie tip (pensie de urmas)

– carnetul de munca (original si copie) – sustinator decedat;
– act de identitate (original si copie) – solicitant/solicitanti , mandatar,curator ,tutore

– acte de stare civila: certificat de nastere, casatorie, deces (original si copie) – solicitant, respectiv sustinator decedat;

– alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate; livretul militar (original si copie);
– diploma de studii (original si copie)pentru facultate/curs de zi, adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora ( daca este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
– adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (pentru perioada lucrata pana la 01.04.2001);
– adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite ( daca inregistrarea nu se regaseste in carnetul de munca sau inregistrarea este incompleta);
– adeverinta cu cuantum somaj si dispozitie incetare somaj (daca a beneficiat de ajutor de somaj dupa data de 01.04.2001)
– procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
– adeverinta cu  cauza decesului;
– certificatele de nastere ale copiilor si copiile dupa actele de identitate (original si copie);

– adeverinta de la scoala (in cazul copiilor care au peste 16 ani)*.

– act de tutela sau curator (daca este cazul)

-extras de cont bancar dacă se dorește virarea pensiei în cont

 

* adeverinta se va prezenta si la inceputul fiecarui an scolar/universitar

 

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, in termen de 30 de zile de la data decesului.

 

Acte necesare (sustinatorul decedat – pensionar):
– cerere tip pentru inscrierea la pensie de urmas (anexa nr.8;

cerere tip pentru eliberare adeverinta cu stagiul de cotizare (anexa nr.9); ( daca este cazul)

– declaratie tip (pensie de urmas);

– act de identitate (original si copie) – solicitant

– acte de stare civila: certificat de nastere, casatorie (original si copie) – solicitant;

– certificat de deces (original si copie);

– talon de pensie – sustinator si solicitant (daca e cazul);

– procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
– certificatele de nastere ale copiilor si copiile dupa actele de identitate (original si copie);

– adeverinta de la scoala (in cazul copiilor care au peste 16 ani)*.

– act de tutela sau curator (daca este cazul)

-extras de cont bancar dacă se dorește virarea pensiei în cont