Pensie limita de varsta

PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA

 

Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea acestei  varstei standard de pensionare se realizeaza prin cresterea varstelor  standard de pensionare, conform esalonarii  prevazute in anexa nr.5 la lege.

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Atingerea acestui stagiu  se  realizeaza prin cresterea  stagiului minim de cotizare , conform esalonarii prevazute in anexele legii.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani  atat pentru femei cat si pentru barbate . Atingerea acestui stagiu  se  realizeaza prin cresterea  stagiului complet  de cotizare , conform esalonarii prevazute in anexele legii.

 

Reducerea varstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asigurati

 

 1. Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat

activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos:

 

 

Stagiul realizat in conditii deosebite   ( ani impliniti) Reducerea varstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4

 

 

2.Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si in situatia celor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca prevazute la art. 29 alin. (2) si in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1)

Stagiul realizat in grupa I de munca , conditii special si alte conditii de munca ( ani impliniti) Reducerea varstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani si peste 13

Reducerile varstelor  standard  de pensionare  prevazute  la art. 55 din lege  precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea  totala sa fie mai mare de 13 ani.

In aceste conditii  varstele de pensionare nu pot fi mai mici  de 50 de ani pentru femei si 52 de ani pentru barbati.

 

 1. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale de munca prevazute la art.30 alin.(1):

 

in unitati miniere, in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare  cu 20  de ani.

Varsta standard redusa de pensionare nu poate fi mai mica de 45 de ani

 

aviatia civila:

Personal navigant prevazut  in anexa nr.1:

 1. a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;
 2. b) avioane clasice de transport public;
 3. c) avioane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;
 4. d) elicoptere si avioane utilitare;
 5. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor.

Echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli,cursuri si aerocluburi, pe:

 1. a) avioane clasice;
 2. b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie

Personal navigant de control in zbor

Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor al aeronavelor

Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor

Personal de parasutism profesionist care executa:

 1.    a) salturi din aeronava in procesul de instructie, antrenament

sau salturi speciale;

 1. b) salturi pentru receptia parasutelor;
 2. c) salturi din turnul de parasutism;
 3. d) instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parasuta.

Insotitori de bord

 

beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare   conform art.55

 

activitatea artistica desfasurata in urmatoarele profesii conform anexei 4 la lege :

– Balerin

– Dansator

– Acrobat

– Jongler

– Clovn

– Calaret de circ

– Dresor de animale salbatice

– Solist vocal de opera si de opereta

– Instrumentist la instrumente de suflat

– Cascador

si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.

Varsta standard de pensionare  redusa nu poate fi  mai mica de 50 de ani cu exceptia balerinilor si acrobatilor  pentru care varsta de pensionare  nu poate fi mai mica de  40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati

 

activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.

Activitatile de cercetare ,explorare , exploatare sau prelucrare  a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii sunt cele aprobate prin HG nr.583/2001 privind stabilirea criteriilor de incadrare a activitatilor  de cercetare, explorare, exploatare  sau prelucrare a materiilor prime nucleare  din zonele  I si II de expunere la radiatii

 

 

 

C. Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap , in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare, astfel:
– cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
– cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
– cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

 

Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

 

 

D. Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.

 

E. Activitatile si unitatile  prevazute in anexele  nr.2 si 3 din lege 
Persoanele care au realizat  stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in conditii speciale  prevazute la art.30 alin.(1) au dreptul  la reducerea varstelor standard de pensionare conform  tabelului nr.2 de la art. 55 din lege

 

 

conform tabelului nr. 2, persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1)

Tabel Nr.2

 

 

Stagiul de cotizare realizat  in conditii speciale (ani impliniti) Reducerea varstelor standard de pensionare

 

ani impliniti ani luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani si peste 13

 

Acte necesare
– cerere tip pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta (anexa nr.6);

– cerere tip pentru eliberare adeverinta cu stagiul de cotizare (anexa nr.9);

– carnetul de munca (original si copie);
– act de identitate (original si copie);- acte de stare civila (original si copie)
– alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate; livretul militar (original si copie);
– diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora ( daca este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
– adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada lucrata pana la 01.04.2001 ( daca acestea nu se regasesc inregistrate in carnetul de munca );
– adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite ( daca inregistrarea nu se regaseste in carnetul de munca sau inregistrarea este incompleta);
– adeverinta cu cuantum somaj si dispozitie incetare somaj (daca a beneficiat de – adeverinta cuantum somaj si dispozitie incetare somaj (daca a beneficiat de ajutor de somaj dupa data de 01.04.2001);
– procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
– acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc. ( daca este cazul);
– alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie ( daca este cazul).

 

 

Cererea de pensionare împreună cu actele prin  care se  dovedeste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depune  la Casa de Pensii  în raza căreia se află domiciliul solicitantului,incepand cu data  indeplinirii  condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE LA PENSIE LIMITA DE VARSTA, PENSIE ANTICIPATA (PENTRU CETATENII ROMANI SAU STRAINI CARE SI-AU DESFASURAT ACTIVITATEA PE TERITORIUL  ROMANIEI SI AU DOMICILIUL IN STRAINATATE  )

-dosar  de carton , cu sina

-cerere tip anexa 6 ( se poate descarca de la sectiunea  ,, Formulare” sau se primeste la  depunerea dosarului)

-certificat de nastere (xerox si original)

-certificat de casatorie, daca este cazul (xerox si original)

-carnet de munca (xerox si original)

-copie diploma licenta  ( original si copie), foaie matricola ( original si copie) sau adeverinta in original cu mentiunea ca ati urmat cursurile universitare la zi si anii calendaristici cand ati urmat cursurile daca nu este mentionat in foaia matricola sau  pe diploma(daca este cazul)

-carnet de asigurat  in original  si copie daca persoana a fost asigurat in fostul sistem al asigurarilor sociale mestesugaresti (CASCOM), si o adeverinta in original eliberata de la Serviciul Contributii de la CJP Cluj (ghiseul nr.4, Asigurati )

-adeverinta cu  sporuri cu caracter permanent , grupa de munca ,etc,  (daca este cazul)

-extras de cont bancar dacă se dorește virarea pensiei în cont

-copie pasaport romanesc( neexpirat sau adeverinta de la  Politie sau Serv. Pasapoarte cu  mentiunea ca este cetatean roman si CNP) daca are si cetatenia romana, daca nu ,  pasaportul al carui cetatean este ( original si xerox)

-procura   in original cu desemnarea unui mandatar(dosarul de pensie se depune la Casa de Pensii in  a carei raza de activitate este domiciliul mandatarului)

Aceasta procura poate fi emisa de catre:

-notarii publici de pe teritoriul  Romaniei

-notarii publici din  tara unde s-a stabilit domiciliul cu conditia ca procura trebuie insotita de apostila

-ambasada romana din tara unde s-a stabilit domiciliul

Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

-numele,prenumele,cetatenia,data si locul nasterii,domiciliul si actul de identitate ale titularului  dreptului la pensie(valabil la data eliberarii procurii);

-numele,prenumele,datele de identificare(actul de identitate,domiciliul,data si locul nasterii) ale mandatarului;

-obiectul mandatului(intocmirea dosarului de pensie,deschiderea contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati curente  si restante,semnarea extrasului de cont;

-precizarea  ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv cea de a  anunta in termen  casei teritoriale de pensii pentru orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

Procura speciala care nu este emisa in limba romana,precum si apostila(cand este cazul ) vor fi traduse si legalizate.Termenul de valabilitate  al procurii speciale este de 18 luni.

-dupa primirea deciziei de pensie se va deschide un cont la   banca   pe baza deciziei si a unei copii dupa procura

-Cine nu doreste plata pensiei in cont  la o banca cu care exista conventie (prin mandatar) poate opta pentru plata pensiei intr-un cont in tara de domiciliu prin CITIBANK Romania.