Stiri
26 martie 2020

Având în vedere prevederile art.49 și 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Clujîncepând cu 26.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgenta, anunță:

În perioada sus menționată, Relația cu publicul se face NUMAI prin telefon, e-mail, fax și poștă/firmă de curierat.

I. Persoanele care îndeplinesc condițiile cumulativ de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate , anticipate parțiale, limită de vârstă redusă ( cu grupă de muncă), limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș  și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate ( de către Comisia de Expertiză  Medicală ) pot înregistra telefonic sau pe e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz.

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Județene de Pensii Cluj și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 128 sau 142
 • 0730.711.008

 cât și pe e-mail :

 Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Turda  și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numărul de telefon:

 Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Dej și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

Ulterior, aceste persoane vor fi anunțate telefonic pentru a prezenta documentația necesară în original și copii.

 II.  Plata ajutoarelor de deces se va face în cont bancar sau prin mandat postal.

 

 • Actele necesare solicitării ajutorului de deces pentru persoanele care la data decesului aveau calitatea de pensionari sunt: cerere tip ( se poate descărca de pe site-ul instituției pensiicluj.ro de la secțiunea formulare), copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces( factură și chitanță/bon fiscal), nr. de telefon solicitant, extras de cont bancar.

 

 • Actele necesare în cazul solicitării ajutorului de deces pentru persoana care la data decesului era asigurat (salariat): cererea tip (se poate descărca de pe site-ul instituției pensiicluj.ro de la secțiunea formulare), model adeverință ajutor de deces pentru asigurat, copie act de identitate solicitant, copie certificate de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces (factură și chitanță/bon fiscal), nr. de telefon solicitant, extras de cont bancar sau a unui membru de familie al acestuia sunt: cererea persoanei care solocită acordarea ajutorului de deces, model adeverință ajutor deces pentru membru de familie, declarație ( se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), copie act de identitate solicitant, copie certificate de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant, extras de cont bancar.

În funcție de domiciliul/Casa de pensii în evidența căreia se afla dosarul de pensie al persoanei decedate, documentele se vor trimite astfel:

poștă/firmă de curierat la adresa instituției din Cluj Napoca, str.George Coșbuc, nr.2

 • Pentru Casa Locală de Pensii Turda pe adresa de e-mail: turda.cluj@cnpp.rosau prin poștă/firmă de curierat la adresa casei locale din Mun.Turda, Str.Republicii, nr.15
 • Pentru Casa Locală de Pensii Dej pe adresa de e-mail: dej.dej@cnpp.ro  sau prin poștă/firmă de curierat la adresa casei locale din Mun.Dej, Str.1 Mai, nr.25

III. Contribuţia de asigurări sociale se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024).

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.

Începând cu data de 09.01.2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei pe lună.

IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de urgență și au graniţele închise.

V.Alte cereri, solicitări privind:

 • recalcularea drepturilor de pensie cu perioade lucrate după pensionare (după data de 01.04.2001);
 • schimbarea modalităţii de plată a pensiei din mandate poştale în cont curent sau cont de card şi din cont current/cont de card în mandate poştale;
 • depunerea încetării contractului de muncă în vederea punerii în plată a pensiilor anticipate/anticipate parţiale;
 • schimbarea numelui şi/sau adresei;   transferul dosarului de pensie;
 • plata pensiilor neîncasate;   solicitarea  de acordare a biletelor de tratament;
 • eliberarea adeverinţei de stagiu de cotizare;   eliberarea copiei deciziei de pensie sau a buletinului de calcul;
 • eliberarea adeverinţei cu cuantumul pensiei; alte solicitări care nu implică depunerea actelor în original

  vor fi transmise prin:

 • Poşta Română sau firme de curierat la adresa instituţiei:Casa Judeţeană de Pensii Cluj, Cluj-Napoca, str.George Coşbuc Nr.2
 • e-mail: office@pensiicluj.ro
 • fax: 0264-450080

În atenţia persoanelor care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituţiei şi pentru a nu risca marcarea mesajului dumneavoastra ca „spam” (din acest motiv fiind şters), vă rugăm să aveţi în vedere:

 • nu trimiteţi prin forward mesaje primite de la terţe persoane;
 • pe cât posibil, folosiţi pentru comunicarea cu CJP Cluj, adresa de e-mail personală;
 • în conţinutul mesajului comunicaţi clar şi succint solicitarea dumneavoastră şi semnaţi mesajul cu numele şi datele dumneavoastră de contact.

Aceste proceduri sunt necesare în vederea evitării expunerii acestui segment de populaţie şi pentru a-I asigura că nu-şi pierd drepturile de pensie cuvenite.

    Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 128 sau 142
 • 0264-598088
 • 0730.711.008

 

26 martie 2020

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa  Județeană de Pensii Cluj  anunță noi măsuri referitoare la:

I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

 1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată -Anexa 10 ( se poate descărca de pe site-ul instituției www.pensiicluj.ro de la secțiunea formulare/expertiză medical/cerere tip- Anexa 10),  vor fi trimise prin intermediul serviciilor electronice pe următoarele adrese de e-mail ale  cabinetului de expertiză medicală : expertizacluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_cluj@yahoo.com , împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
 2. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
 3. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

II Pensiile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

    Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0264.592170

20 martie 2020

INCEPAND CU DATA DE 23.03.2020 NU SE FAC INCASARI SI PLATI PRIN CASIERIA CJP CLUJ. Contribuţia de asigurări sociale SE   POATE ACHITA prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Pe mandatul postal/ordinul de plata se va mentiona obligatoriu  numele si prenumele  CNP-ul asiguratului

 

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

18 martie 2020

Din motive de siguranță medicală , legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19 , Casa Județeană de Pensii Cluj anunță că începând  de  azi, 18.03.2020 , pe toată durata decretării stării de urgență , operațiunea de înregistrare  a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail.

Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile cumulativ de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei  anticipate , anticipate parțiale,  limită de vârstă redusă ( cu grupă de muncă), limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș  și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate ( de către Comisia de Expertiză  Medicală ) pot înregistra telefonic sau pe  e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz.

Ulterior, aceste persoane vor fi anunțate telefonic pentru a prezenta documentația necesară în original și copii.

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Județene de Pensii și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 128 sau 142
 • 0730711008

cât și pe e-mail :

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Turda  și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numărul de telefon:

 • 0264-316450

cât și pe e-mail :

 • turda.cluj@cnpp.ro

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Dej și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

 • 0264-211669

cât și pe e-mail :

 • dej.dej@cnpp.ro

În perioada susmenționată, în situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgență.

În atenția persoanele care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituției și pentru a nu risca marcarea mesajului dumneavoastra ca „spam” (din acest motiv fiind șters), vă rugăm să aveți în vedere:

 • nu trimiteți prin forward mesaje primite de la terțe persoane;
 • pe cât posibil, folosiți pentru comunicarea cu CJP Cluj, adresa de e-mail personală;
 • în conținutul mesajului comunicați clar și succint solicitarea dumneavoastră și semnați mesajul cu numele și datele dumneavoastră de contact.

Aceste proceduri sunt  necesare în vederea evitării expunerii acestui segment de populație și pentru a-I asigura că nu-și pierd drepturile de pensie cuvenite.

                                                                           

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

18 martie 2020

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), preocupată de starea de sănătate a beneficiarilor săi în contextul răspândirii COVID-19, a decis ca începând cu data de 16 martie 2020 să suspende activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear prin intermediul sistemului pe care îl administrează și gestionează. Această măsură va fi valabilă pe perioada stării de urgență.

Măsura a fost impusă de hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19, prin care au fost aprobate recomandările ”Grupului de analiză” ce vizează și „restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de jocuri de noroc și cazinouri”, precum și de starea de urgență decretată  în data de 16.03.2020.

Biletele care au fost eliberate până la această dată vor fi anulate, urmând ca beneficiarilor să li se restituie integral contribuția, la cerere. Ulterior reluării activității, aceste persoane vor putea să solicite un nou bilet de tratament pentru anul în curs.

La propunerea conducerii S.C. TBRCM SA, pensionarii aflați deja la tratament vor întrerupe sejurul și vor pleca din stațiuni fiind sprijiniți, în acest sens, de conducerea unităților de tratament balnear, care va programa ieșirile în funcție de orarul mijloacelor de transport cu care aceștia se vor întoarce la domiciliu. Pentru zilele neefectuate, beneficiarii pot solicita restituirea contribuției, proporțional cu numărul zilelor neefectuate.

Reamintim, în acest context, recomandarea ca cererile tip de solicitare a biletelor de tratament , cererile de restituire a contribuției proporțional cu numărul zilelor neefectuate, să fie transmise numai pe e-mail: office@pensiicluj.ro sau prin poștă/firme de curierat.

                                                                                                     CONDUCEREA  INSTITUȚIEI

16 martie 2020

 

Având în vedere situația creată la nivel național de apariția coronavirusului COVID19 și pentru limitarea propagării virusului la nivelul județului Cluj, conform adresei CNPP nr. B871/TL/09.03.2020 și a Comitetului Județean de Situații de Urgență Cluj nr. 2747/09.03.2020 se restrânge activitatea Compartimentului de Expertiză Medicală astfel:

 • Toate revizuirile medicale la termen (rămase neexpertizate în luna Martie) vor fi reprogramate la o dată ulterioară

ATENȚIE – AMÂNAREA REVIZUIRILOR NU VA ATRAGE SUSPENDAREA PENSIILOR

 • Cazurile noi – vor fi expertizate doar urgențele
 • Se vor aviza doar prelungirile de concediu medical

Pentru orice informație vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0264-592 170

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

 

11 martie 2020

Având în vedere situația creată la nivel național de apariția coronavirusului COVID19 și pentru limitarea propagării virusului la nivelul județului Cluj, Casa Județeana de Pensii Cluj adresează , pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii, rugamintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la ghișeele instituței noastre.

 

Recomandăm ca persoanele să se prezinte doar in situațiile absolut necesare, precum depunerea dosarelor de pensie, depunerea actelor necesare pentru acordarea  și ridicarea ajutorului de deces  respectiv a adeverinței privind pensia pe luna decesului, sau a biletului de tratament , solicitări privind  activitatea  Compartimentului Expertiză Medicală.

 

Astfel,  , va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță , și  pentru depunerea  următoarelor solicitări :

 • recalcularea drepturilor de pensie cu perioade lucrate după pensionare ( după data de 01.04.2001);
 • schimbarea modalității de plată a pensiei din mandate poștal în cont curent sau cont de card și din cont current/cont de card în mandate poștal ;
 • schimbarea numelui și/sau adresei;
 • transferul dosarului de pensie;
 • plata pensiilor neîncasate;
 • solicitarea de acordare a biletelor de tratament;
 • eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare;
 • eliberarea copiei deciziei de pensie sau a buletinului de calcul;
 • eliberarea adeverinței cu cuantumul pensiei;
 • depunerea încetării contractului de muncă în vederea punerii în plată a pensiilor anticipate/anticipate parțiale
 • Alte solicitări care nu implică depunerea actelor în original,

cererea  completată , cu semnătură olografă și scanată împreuna cu  documentele necesare vor fi transmise prin :

 • Poșta Română sau firme de curierat

 Adresa instituției  este : Casa Judeteana de Pensii Cluj, Cluj Napoca ,  str.George Cosbuc, Nr.2

 • e-mail: office@pensiicluj.ro
 • fax: 0264-450080

 

În cadrul Casei Județene de Pensii Cluj ( sediul central și Casele Locale de Pensii Turda și Dej ), activitatea  de audiențe se suspendă  începând cu data prezentei și până la o dată comunicată ulterior .

 

Un alt aspect foarte important  de subliniat este  recomandarea  către  pensionarii și asigurații  sistemului public de pensii :

 • la intrarea în instituție să își dezinfecteze mâinile folosind dezinfectantul pus la dispozitie;
 • persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorii le sugerăm  să poarte mască de protecție;
 • păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției.

 

Totodată,pentru orice informatii, sugestii,recomandări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 133 sau 142
 • 0264-598088

 

 

11 martie 2020

Având în vedere situația creată la nivel național de apariția coronavirusului COVID19 și pentru limitarea propagării virusului la nivelul județului Cluj, Casa Județeana de Pensii Cluj adresează, angajatorilor și asiguraților sistemului public de pensii, rugamintea  ca pentru solicitările ce privesc activitatea Compartimentului Accidente de Muncă și Boli Profesionale să se desfășoare pe e-mail  cluj.ambp@cnpp.ro  ,  telefon  si fax 0264-431232,

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

5 martie 2020

Casei Județene de pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 48 bilete de tratament pentru seria 3, pentru următoarele stațiuni: 1 Mai, Buziaș, Covasna, Geoagiu, Moneasa.

Biletele de tratament pentru seria 3 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 16 MARTIE 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 17 MARTIE 2020, ora 800.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii februarie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

26 februarie 2020

Din dorința de a aduce clarificările necesare asupra modului unitar de aplicare a prevederilor art. 170 din Legea nr.263/2010 după data de 10 februarie 2020, data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr.702/2019 a Curții Constituționale, formulăm următoarele precizări cu caracter general:

 1. Potrivit dispozițiilor art.147 alin. (4) din Constituția României, “Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai penstru viitor.
 2. Decizia CCR are în vedere aplicarea indicelui de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr.263/2010 și în cazul persoanelor care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000 și care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condițiile pentru pensia de limită de vârstă în temeiul Legii nr.263/2010.
 3. Valoarea indicelui de corecție care se va aplica la punctajul mediu anual, determinat în condițiile art. 95 din Legea nr.263/2010, este cea în vigoare la data la care s-au deschis, respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limită de vârstă.
 4. Pensiile de invaliditate acordate conform Legii nr.19/2000 și care au devenit pensii pentru limită de vârstă anterior datei de 10.02.2020 vor fi revizuite din oficiu. În situația în care cuantumul revizuit este mai mare decât cel aflat în plată, noile drepturi se acordă de la data de 10.02.2020.
 5. În vederea aplicării întocmai a dispozițiilor Deciziei CCR, aplicația informatică de Stabiliri Prestații urmează a se modifica în mod corespunzător.