Stiri
10 ianuarie 2020

 I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

 • 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);
 • 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).

!!!!! Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.

II. Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt următoarele:

 • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
 • 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

!!!! În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

III. Începând cu 1 ianuarie 2020:

 • Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
 • Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

 • 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;
 • 1.775 lei – începând cu 1 septembrie 2020.

V.  Indicele de corecţie pentru anul 2020 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

În perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020

 • 5.163  lei  –   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.582 lei –  în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

Începând cu data de 9 ianuarie 2020

 • 5.429 lei    –  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 704 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de 1.012 lei.

Alte precizări:

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Prin excepţie de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:

 • pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei;
 • în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

– Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– alte prevederi aplicabile în anul 2020.

 

 

7 ianuarie 2020

Începând cu data de 15.01.2020, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora.

Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere următoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (hotarârea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, după caz – copie ).

Cererile se găsesc la ghișeele instituției sau se pot descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare.

 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NU REPREZINTĂ UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT

31 decembrie 2019

Datorită procedurilor de închidere a anului 2019 și deschidere a anului 2020, în perioada 06.01.2020-10.01.2020:

 NU SE FAC ÎNCASĂRI DE CAS PRIN CASIERIA CJP CLUJ

 – NU SE VOR ELIBERA ACTE PRIVIND ASIGURAȚII PRIN SISTEMUL INFORMATIC

31 decembrie 2019

Începând cu 1 ianuarie 2020, urmare intrării în vigoare a prevederilor H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.230 lei.

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare  socială, facem următoarele precizări:

– Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare  socială  o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, adică 2.230 lei,

– Contribuția minimă de asigurări sociale este de 558 lei/lună (2.230×25%).

Totodată, vă aducem la cunoștință că toate casele teritoriale de pensii vor modifica din oficiu toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.230 lei.

 

 

30 decembrie 2019

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.

Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.

În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.

În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.  

19 decembrie 2019

Vă informăm că în data de 24 și 31 Decembrie 2019, la Casa Județeană de Pensii Cluj, programul cu publicul este asigurat de la ora 0800 la ora 1200.

19 noiembrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 18 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 25 NOIEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 26 NOIEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii octombrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

5 noiembrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 17 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 13 NOIEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 14 NOIEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii octombrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

24 octombrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 16 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 29 OCTOMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 30 OCTOMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

4 octombrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 15 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 14 OCTOMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 15 OCTOMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).