Stiri
19 noiembrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 18 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 25 NOIEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 26 NOIEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii octombrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

5 noiembrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 17 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 13 NOIEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 14 NOIEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii octombrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

24 octombrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 16 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 29 OCTOMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 30 OCTOMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

4 octombrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 15 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 14 OCTOMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 15 OCTOMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

24 septembrie 2019

Biletele de tratament pentru seria 14 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 30 SEPTEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 01 OCTOMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

3 septembrie 2019

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

ANUNT

 

Biletele de tratament pentru seria 13 se pot ridica de la sediul instituției până în data de 16 SEPTEMBRIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 17 SEPTEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta ( după caz ) : cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original), programul de recuperare (copie și original) , certificatul de încadrare în grad de handicap (copie și original).

 

CONDUCEREA  INSTITUTIEI

23 august 2019

Conform prevederilor art.84 lit.b) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute  la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019-2020 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2019, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2019 a adeverinței privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la Casa de Pensii (unde se află dosarul de pensie) o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2019, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 25.09.2019, a adeverinţei solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi suspendată începând cu  data de 1 octombrie 2019.

 IMPORTANT: ADEVERINŢELE  DE ŞCOLARIZARE  VOR FI  ELIBERATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE  UN CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

ADEVERINŢELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU PENSIILE DE URMAŞ  SUSPENDATE VOR FI ÎNSOŢITE DE O CERERE DE REPUNERE, CUPON DE PENSIE(COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE) .

20 august 2019

Biletele de tratament pentru seria 12 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 30 AUGUST 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 02 SEPTEMBRIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

29 iulie 2019

Biletele de tratament pentru seria 11 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 9 AUGUST 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 12 AUGUST 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

16 iulie 2019

Biletele de tratament pentru seria 10 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 26 IULIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 29 IULIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).