Stiri
10 august 2020

Biletele de tratament pentru seria 13 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 21 AUGUST 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 24 AUGUST 2020, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și copia actului de identitate (copie și original).

28 iulie 2020

Biletele de tratament pentru seria 12 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 4 AUGUST 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 5 AUGUST 2020, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iunie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și copia actului de identitate (copie și original).

15 iulie 2020

Biletele de tratament pentru seria 11 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 21 IULIE 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 22 IULIE 2020, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iunie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și actul de identitate (copie și original).

6 iulie 2020

 

                 ANUNT REPARTIZARE BILETE DE TRATAMENT

 

 

 

Având în vedere situația creată la nivel național  privind pandemia  covid-19 și datorită  unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar  privind alocarea  şi plata biletelor de tratament , repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria 10  (prima zi de sejur fiind  data de 10.07.2020) nu se va afişa diagrama de alocare  iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul , respectiv 8-11,30 corelat cu programul caseriei , 8-14 pentru eliberare bilete de tratament)  , fără o repartizare prealabilă.

 

 

                                               

CONDUCEREA INSTITUTIEI

2 iulie 2020

Casei Județene de pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 33 bilete de tratament pentru seria 10, pentru următoarele stațiuni:

 • 1 Mai
 • Buziaș
 • Covasna
 • Geoagiu

Biletele de tratament pentru seria 10 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 9 IULIE 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 10 IULIE 2020, ora 800.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iunie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

22 iunie 2020

Casei Județene de pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 28 bilete de tratament pentru seria 9, pentru următoarele stațiuni:

 • 1 Mai
 • Buziaș
 • Covasna
 • Geoagiu

Data de începere a seriei este 24 iunie.

Biletele de tratament se pot ridica de la sediul instituției noastre din Cluj Napoca, Str.George Coșbuc, nr.2, ghișeul 7 sau 8, conform programului de lucru, după cum urmează:

 •  Luni- Joi între orele 8.00-14.00
 • Vineri între orele 8.00-13.00

                                   

17 iunie 2020

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID – 19.

Persoanele interesate pot depune cererile la casa de pensii  în a cărei rază teritorială domiciliază. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediile caselor de pensii recomandăm transmiterea cererilor prin poștă sau prin e-mail.

De reținut:

 1. La depunerea cererii pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate și talonul de pensie.
 2. Prima serie de tratament disponibilă și unităţile care vor asigura serviciile aferente vor fi anunţate în timp util, prin postarea pe portalul CNPP.
 3. Modelul de cerere poate fi descărcat pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare
 4. La nivelul județului Cluj, datele de contact sunt următoarele:

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

                                Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament

                                Str.George Coșbuc, nr.2

                                Telefon: 0264.431010 interior 147

                                E-mail: bilete.cluj@cnpp.ro 

 

16 iunie 2020

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.06.2020 SE FAC ÎNCASĂRI PRIN CASIERIA CJP CLUJ, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 900 -1100.

ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII NU SE FAC ÎNCASĂRI.

15 mai 2020

Având în vedere trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând cu data de 15.05.2020, Casa Județeană de Pensii Cluj își va desfășura activitatea astfel:

 • Începând cu data de 15.05.2020 se reia activitatea de depunere a dosarelor de înscriere la pensie-cazuri noi, a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale și a cererilor de acordare a ajutorului de deces, activitate care se rezumă strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare.   

         Programul  este de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-13.00

 • În ceea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică, serviciile poștale/servicii de curierat, telefon, fax.

 Coordonatele de contact ale instituției noastre:

  Casa Judeteana de Pensii Cluj:

 • Adresa poștală: Cluj Napoca, Str.George Cosbuc, nr.2
 • POȘTĂ ELECTRONICĂ:
 • office@pensiicluj.ro
 • comunicare.cluj@cnpp.ro
 • stagii.cluj@cnpp.ro pentru: încheiere contracte de asigurare socială, rezilierea contractelor de asigurare   socială, solicitare de eliberare a stagiului de cotizare, solicitare eliberare document E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania
 • TELEFON:
 • 0730.014.325 –Audiențe telefonice Director Executiv Adjunct
 • 0730.015.091-Audiențe telefonice Director Executiv Adjunct Direcția Stabiliri și Plăți Prestații
 • 0730.711.008 -Audiente telefonice/Consiliere de specialitate
 • 0264.598.088 -Audiente telefonice/Consiliere de specialitate, Informatii de interes general
 • 0264.431.010 interior 142- Consiliere, Informatii de interes general
 • 0264.431.010 interior 134– Informatii referitoare la stabilire pensii
 • 0264.431.010 interior 134– Informatii referitoare la plăți pensii
 • 0264.431.010 interior 109– Informatii referitoare la stabiliri pensii internationale
 • 0264.431.010 interior 122– Informatii referitoare la evidenta contribuabili
 • 0264.431.232 –Informații accidente de muncă și boli profesionale
 • FAX:0264.450.080

Casa Locală de Pensii Turda:

 • Adresa poștală: Mun.Turda, Str.Republicii, nr.15
 • POȘTĂ ELECTRONICĂturda.cluj@cnpp.ro
 • TELEFON : 0264.316.450

  Casa Locală de Pensii Dej :

 • Adresa poștală: Mun.Dej, Str.1 Mai, nr.25
 • POȘTĂ ELECTRONICĂdej.dej@cnpp.ro
 • TELEFON : 0264.211.669 interior 1,2,3 sau 4

 

 •   Nu se fac plăți și încasări prin casieria instituției.
 • Plata ajutorului de deces se face prin cont bancar sau mandat poștal.

 

 • Contribuţia de asigurări sociale se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Ordinul de plată se va completa astfel:
 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.” Începând cu data de 09.01.2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei pe lună.
 • Activitatea de solicitare si eliberare a biletelor de tratament balnear ramane în continuare suspendată până la noi reglemantări.

In vederea desfășurării controlate a activității de relații cu publicul, începând cu data de 15.05.2010 au fost luate următoarele măsuri: 

 • asigurarea unui flux controlat al publicului în spațiul destinat
 • asigurarea triajului epidemiologic
 • folosirea produselor dezinfectante
 • obligativitatea respectării distanței sociale
 • obligativitateaa folosirii protecției sanitare prin utilizarea măștilor și a mănușilor de protecție
 • evitarea posibilelor aglomerări la sediul instituției

Pentru evitarea deplasării la sediul Casei Județene de Pensii Cluj și a evitării contactului direct cu personalul instituției  în scopul protejării beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă o categorie vulnerabilă, recomandăm în continuare utilizarea numerelor de telefon,  adresele de e-mail puse la dispoziție in acest sens  sau site-ul instituției de unde se pot descărca formularele necesare.      

 

 

 

13 mai 2020

Revizuirea medicală:

Pensionarii de invaliditate programați la revizuirea medicală după data de 15.05.2020:

 • Revizuirea medicală se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranță impuse.

Pensionarii de invaliditate care erau programați în perioada stării de urgență, respectiv 16.03 – 14.05.2020:

 • Pensionarii care erau programați la revizuire în perioada stării de urgență și a căror revizuire nu a fost efectuată, li se vor solicita telefonic să comunice documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicală precum și programul recuperator.

Documentele vor fi trimise prin intermediul mijloacelor de comunicare:

 • Personal, dacă pensionarul se prezintă la cabinetul de expertiză – în acest caz vor fi reținute doar documentele medicale
 • Prin serviciul poștal cu confirmare de primire
 • Prin serviciul electronic pe următoarele adrese de e-mail ale cabinetului de expertiză medicală: expertizacluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_cluj@yahoo.com, împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
 • În cazul pensionarilor care nu pot fi contactați telefonic se va emite o notificare privind necesitatea transmiterii documentelor medicale prin serviciul poștal.
 • După analizarea documentației se va emite decizia medicală asupra capacității de muncă, decizie care va fi comunicată beneficiarului prin poștă cu confirmare de primire.
 • În situația în care documentele medicale nu sunt concludente, medical expert al asigurărilor sociale va programa pensionarul pentru examinare clinică fără să solicite documente medicale suplimentare.

Cazuri noi

 • În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată – Anexa 10 (se poate descărca de pe site-ul instituției pensiicluj.ro de la secțiunea formulare/expertiză medicală/cerere tip – Anexa 10) împreună cu documentația medicală, vor fi trimise prin intermediul serviciilor electronice pe următoarele adrese de e-mail ale  cabinetului de expertiză medicală: expertizacluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_cluj@yahoo.com, împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
 • Personal, dar numai cu programare prealabilă pe telefon.

Concedii medicale:

 • Personal, dar numai cu programare prealabilă pe telefon.

Precizări referitoare la pensia de invaliditate sau a pensiei de urmaș cu încadrare în grad de invaliditate:

În cazul beneficiarilor acestor categorii de pensii, pentru care valabilitatea deciziilor medicale asupra capacității de muncă încetează în perioada 16.03.2020-15.05.2020 în care a fost instituită starea de urgență, plata pensiei de invaliditate/urmaș se suspendă începând cu data de 01.07.2020 dacă până la data de 15.06.2020 nu prezintă documente medicale actuale.

   Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0264.592.170