Stiri
21 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

 

                     

                       ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ASIGURATE  

                    PE BAZĂ DE CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

 

 

Vă informăm că aplicația privind plata contribuțiilor de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii Cluj este funcțională.

Prin urmare, plata contribuției de asigurări sociale se poate încasa și la casieria instituției noastre.

                                                       

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

12 iunie 2018

CASA  JUDETEANA DE  PENSII   CLUJ

 

 

ANUNT REPARTIZARE BILETE DE TRATAMENT

 

 

Datorită  unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament , repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria  9  ( prima zi de sejur fiind  data de 24.06.2018) nu se va afişa diagrama de alocare  iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  18.06.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

7 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

    Privind plata pensiei/indemnizațiilor plătite de CJP Cluj și evidențierea corectă   a 

         adresei de domiciliu existent în Registrul Național de Evidență a Persoanelor

 

 

În conformitate cu prevederile art 109 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificat de punctul 98 al articolului I din OUG 103/2017, intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2018,

 

Plata pensiei se face în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:

 • la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;

 

 • în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi băncile comerciale, precum şi între CNPP și alte instituţii de credit, conform legii.

 

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(3) din Legea nr.263/2010 În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane”.

 

Începând cu luna iunie 2018, persoanele care beneficiază atât de pensie cât și de indemnizație și a căror plată nu se face într-un singur mod ( cont curent sau mandat poștal), plata acestora se va face în contul curent indicat inițial de pensionar prin cerere în acest sens. Dacă se dorește ca plata pensiei și a indemnizației să se facă prin mandat poștal, această modificare se va opera la cererea pensionarului prin depunerea la instituția noastră a următoarelor documente:- cerere în acest sens, semnată și datată, copie B.I./C.I., copie cupon pensie/ indemnizație.

 

Având în vedere prevederile art. 119 din Legea 263/2010, pensionarii din sistemul public de pensii au obligația să comunice  casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile, orice modificare care poate duce la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia.

 

Prin urmare, în cazul în care se constată că plata pensiei și/sau a altor drepturi bănești nu se face la adresa de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, persoana în cauză va primi o notificare prin care i se aduce la cunoștință obligația prezentării documentului care atestă domiciliul la care se plătesc drepturile bănești. Dacă în termen de trei luni de la data emiterii notificării nu se prezintă actul menționat, dosarele de pensie vor fi transferate la casa de pensii competentă în funcție de adresa de domiciliu înscrisă în Registul Național de Evidență a Persoanelor.

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

6 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ                                 

 

 

 

                     În atenția persoanelor asigurate pe bază de  contract de asigurare socială

 

 

Începând cu data de 01 aprilie 2018, data intrării în vigoare a OUG nr.18/2018  prin care s-a modificat art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contract de asigurare  este venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu data de 01.04.2018, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este de 475 lei pe lună ( 1900 lei  salariului minim x cota contribuției de asigurări sociale de 25 %).

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

4 iunie 2018

CASA  JUDETEANA DE  PENSII   CLUJ

 

 

ANUNT

 

 

Datorită  unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament , repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria  8  ( prima zi de sejur fiind  data de 08.06.2018) nu se va afişa diagrama de alocare  iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  04.06.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

24 mai 2018

Întrucât, din cauza unor probleme tehnice, suntem în imposibilitate de a încasa prin casieria Casei Județene de Pensii Cluj contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii Cluj, anunțăm contribuabilii că pot achita contribuția de asigurări sociale prin mandat poștal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj pe seama Casei Județene de Pensii Cluj.

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • La rubrica “ BENEFICIAR” se va completa “ Casa Județeană de Pensii Cluj “
 • La rubrica “ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Județene de Pensii Cluj “13582024”
 • La rubrica “ REPREZENTÂND ” se va completa “ contribuția CAS, pentru NUMELE și PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia “

Începând cu data de 01.04.2018, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

Vă vom informa cu privire la reluarea plăților prin casieria instituției.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

13 aprilie 2018

Întrucât suntem în imposibilitate de a încasa contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Cluj, prin casieria Casei Judeţene de Pensii, anunţăm contribuabilii că pot achita contribuţia de asigurări sociale prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj.

Ordinul de plată se va completa astfel:

–  la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;

– la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;

– la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI,  urmat de CNP-ul acestuia.”

Începând cu data de 01.04.2018 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

 

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

12 aprilie 2018

CASA JUDETEANA DE PENSII  CLUJ

 

 

ANUNT

 

 

Datorită unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament ,repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria 5 ( prima zi de sejur fiind  data de 21.04.2018) nu se va afişa diagrama de alocare iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  13.04.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

23 ianuarie 2018

 

 • În perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Vă reamintim că drepturile de pensie, respectiv cuantumul pensiei, se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual al pensiei cu valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 201831 decembrie 2018, valoarea punctului de pensie va fi de 100 lei.
 • În anul 2018 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,15. Vă menţionăm că indicele de corecţie se acordă o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, este de 4.162 lei.
 • În conformitate cu prevederile   138  din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 , cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
 1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale ;
 2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;
 3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;

       Cota contribuţiei  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018 , data intrării in vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018 , în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.457 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu data de 01.2018, data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

-Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel :

 1. a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 lei;
 2. b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 lei.

În înţelesul legii, , cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie  pot fi:

-soţul/soţia

-copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

– părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Notă : Noile cuantumuri ale ajutorului de deces mai sus menţionate  se aplică începând cu data de  6 ianuarie 2018.

Ajutorul de deces se solicită de la Casa de Pensii din raza de domiciliu a persoanei decedate, atât pentru asiguraţi cât şi pentru pensionarii sistemului public de pensii.

 • Potrivit art.77 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, reprezintă  80% din valoarea unui punct de pensie.
 1. a) pentru perioada 1 ianuarie 201830 iunie 2018 , indemnizaţia de însoţitor va fi de 800 lei;
 2. b) pentru perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, indemnizaţia de însoţitor va fi de 880 lei;

        –Conform prevederilor Legii 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare începand cu 6 ianuarie 2018, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a  sumei  neimpozabilă lunară de 2.000 lei. În consecinţă , veniturile din pensii ce depaşesc plafonul de 2.000 lei se impozitează cu 10%.

 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevazută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 520 lei.

        În perioada 1 iulie31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari  va fi de 640 lei.

 • Conform prevederilor HG nr.846/2017 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1900 lei.

 

 

 

 

Director executiv  adjunct