Stiri
4 iunie 2018

CASA  JUDETEANA DE  PENSII   CLUJ

 

 

ANUNT

 

 

Datorită  unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament , repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria  8  ( prima zi de sejur fiind  data de 08.06.2018) nu se va afişa diagrama de alocare  iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  04.06.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

24 mai 2018

Întrucât, din cauza unor probleme tehnice, suntem în imposibilitate de a încasa prin casieria Casei Județene de Pensii Cluj contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii Cluj, anunțăm contribuabilii că pot achita contribuția de asigurări sociale prin mandat poștal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj pe seama Casei Județene de Pensii Cluj.

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • La rubrica “ BENEFICIAR” se va completa “ Casa Județeană de Pensii Cluj “
 • La rubrica “ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Județene de Pensii Cluj “13582024”
 • La rubrica “ REPREZENTÂND ” se va completa “ contribuția CAS, pentru NUMELE și PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia “

Începând cu data de 01.04.2018, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

Vă vom informa cu privire la reluarea plăților prin casieria instituției.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

13 aprilie 2018

Întrucât suntem în imposibilitate de a încasa contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Cluj, prin casieria Casei Judeţene de Pensii, anunţăm contribuabilii că pot achita contribuţia de asigurări sociale prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj.

Ordinul de plată se va completa astfel:

–  la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;

– la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;

– la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI,  urmat de CNP-ul acestuia.”

Începând cu data de 01.04.2018 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

 

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

12 aprilie 2018

CASA JUDETEANA DE PENSII  CLUJ

 

 

ANUNT

 

 

Datorită unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament ,repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria 5 ( prima zi de sejur fiind  data de 21.04.2018) nu se va afişa diagrama de alocare iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  13.04.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

23 ianuarie 2018

 

 • În perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Vă reamintim că drepturile de pensie, respectiv cuantumul pensiei, se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual al pensiei cu valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 201831 decembrie 2018, valoarea punctului de pensie va fi de 100 lei.
 • În anul 2018 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,15. Vă menţionăm că indicele de corecţie se acordă o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, este de 4.162 lei.
 • În conformitate cu prevederile   138  din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 , cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
 1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale ;
 2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;
 3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;

       Cota contribuţiei  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018 , data intrării in vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018 , în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.457 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu data de 01.2018, data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

-Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel :

 1. a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 lei;
 2. b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 lei.

În înţelesul legii, , cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie  pot fi:

-soţul/soţia

-copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

– părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Notă : Noile cuantumuri ale ajutorului de deces mai sus menţionate  se aplică începând cu data de  6 ianuarie 2018.

Ajutorul de deces se solicită de la Casa de Pensii din raza de domiciliu a persoanei decedate, atât pentru asiguraţi cât şi pentru pensionarii sistemului public de pensii.

 • Potrivit art.77 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, reprezintă  80% din valoarea unui punct de pensie.
 1. a) pentru perioada 1 ianuarie 201830 iunie 2018 , indemnizaţia de însoţitor va fi de 800 lei;
 2. b) pentru perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, indemnizaţia de însoţitor va fi de 880 lei;

        –Conform prevederilor Legii 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare începand cu 6 ianuarie 2018, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a  sumei  neimpozabilă lunară de 2.000 lei. În consecinţă , veniturile din pensii ce depaşesc plafonul de 2.000 lei se impozitează cu 10%.

 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevazută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 520 lei.

        În perioada 1 iulie31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari  va fi de 640 lei.

 • Conform prevederilor HG nr.846/2017 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1900 lei.

 

 

 

 

Director executiv  adjunct

29 decembrie 2017

 

 IN PERIOADA 3-5 IANUARIE 2018  NU SE EFECTUEAZA OPERATIUNI DE  PLATI SI INCASARI  PRIN CASIERIA INSTITUTIEI

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

29 decembrie 2017

DATORITA PROCEDURILOR DE INCHIDERE  A  ANULUI 2017 SI DESCHIDERE A  ANULUI 2018 IN PERIOADA :03.01.2018-05.01.2018

 

NU  SE FAC  INCASARI     DE    CAS ASIGURATI PRIN CASERIA   CJP    CLUJ

-NU SE VOR ELIBERA ACTE   PRIVIND ASIGURATII  PRIN SISTEMUL INFORMATIC

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

28 decembrie 2017

Începând cu data de 15.01.2018, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile de bilete de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 si 8  între orele 8-13. Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere următoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (hotarârea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, după caz – copie ).

 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NU REPREZINTĂ UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT

 

 

CONDUCEREA   INSTITUŢIEI

28 decembrie 2017

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Începând cu data de 01.01.2018data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat)

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului  asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia,  se înregistrează la Casa Județeană de Pensii Cluj – ghișeul nr.4 asigurați, respectiv la ghișeele Caselor Locale de Pensii Dej sau Turda, iar actele necesare sunt următoarele:

 1. Cerere tip Anexa 11 (se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare sau se primește spre completare la ghișeu);
 2. Certificat de deces(original+copie );
 3. Certificat de naştere solicitant(original+copie);
 4. Certificat de căsătorie solicitant(original+copie)-dacă este cazul;
 5. Carte de identitate solicitant(original+copie);
 6. Factura şi chitanţa în original de la cheltuielile ocazionate de deces;
 7. Adeverința eliberată de angajator care să ateste calitatea de asigurat, la data decesului, a persoanei decedate;
 8. Extras de cont bancar al solicitantului;
 9. Extras REVISAL-dacă este cazul.

 

*Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

 

Conducerea CJP Cluj