Stiri
29 decembrie 2017

 

 IN PERIOADA 3-5 IANUARIE 2018  NU SE EFECTUEAZA OPERATIUNI DE  PLATI SI INCASARI  PRIN CASIERIA INSTITUTIEI

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

29 decembrie 2017

DATORITA PROCEDURILOR DE INCHIDERE  A  ANULUI 2017 SI DESCHIDERE A  ANULUI 2018 IN PERIOADA :03.01.2018-05.01.2018

 

NU  SE FAC  INCASARI     DE    CAS ASIGURATI PRIN CASERIA   CJP    CLUJ

-NU SE VOR ELIBERA ACTE   PRIVIND ASIGURATII  PRIN SISTEMUL INFORMATIC

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

28 decembrie 2017

Începând cu data de 15.01.2018, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile de bilete de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 si 8  între orele 8-13. Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere următoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (hotarârea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, după caz – copie ).

 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NU REPREZINTĂ UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT

 

 

CONDUCEREA   INSTITUŢIEI

28 decembrie 2017

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Începând cu data de 01.01.2018data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat)

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului  asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia,  se înregistrează la Casa Județeană de Pensii Cluj – ghișeul nr.4 asigurați, respectiv la ghișeele Caselor Locale de Pensii Dej sau Turda, iar actele necesare sunt următoarele:

 1. Cerere tip Anexa 11 (se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare sau se primește spre completare la ghișeu);
 2. Certificat de deces(original+copie );
 3. Certificat de naştere solicitant(original+copie);
 4. Certificat de căsătorie solicitant(original+copie)-dacă este cazul;
 5. Carte de identitate solicitant(original+copie);
 6. Factura şi chitanţa în original de la cheltuielile ocazionate de deces;
 7. Adeverința eliberată de angajator care să ateste calitatea de asigurat, la data decesului, a persoanei decedate;
 8. Extras de cont bancar al solicitantului;
 9. Extras REVISAL-dacă este cazul.

 

*Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

 

Conducerea CJP Cluj

21 decembrie 2017

 Vă înformăm că în data de 22 și 29 Decembrie 2017, la Casa Județeană de Pensii Cluj, programul cu publicul este asigurat de la ora 08,00 la ora 11,00.

Conducerea Instituției

19 decembrie 2017

CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ

 

 

     VINERI  22.12.2017 ,

NU       SE      EFECTUEAZA OPERATIUNI   DE     PLATI SI       INCASARI         PRIN              CASIERIA    INSTITUTIEI

 

18 decembrie 2017

                                        PRECIZĂRI

REFERITOARE LA PRELUNGIREA TERMENULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.186/2016

 

În Monitorul Oficial nr.968 din 07 Decembrie 2017 a fost publicată Legea nr.238/05.12.2017 privind  aprobarea OUG nr.32/2017 pentru modificarea  Legii  nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, data intrării în vigoare 10.12.2017.

Termenul inițial prevăzut de Legea nr. 186/2016 a fost prelungit, prin urmare, persoanele care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale o pot face până la data de 31 Decembrie 2018.

Conform dispozițiilor Legii nr.186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială sunt:

 • actul de identitate- original și copie – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;
 • actul de identitate al reprezentantului – original și copie , precum și actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura specială autentificată în condițiile legii în al cărei conținut să fie menționat împuternicirea mandatarului de a încheia contract de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 în numele persoanei care va beneficia de asigurare);
 • Declarația pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii

 

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade:

 • anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare ( vârstă prevăzută în anexa nr.5 din Legea nr.263/2010)
 • ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

Ce trebuie să mai reținem?

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv  venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut  garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public de pensii și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Precizăm că pentru perioada octombrie 2011-octombrie 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost:

 • 700 lei pentru perioada decembrie 2012-ianuarie 2013
 • 750 lei pentru perioada februarie-iunie 2013
 • 800 lei pentru perioada iulie-decembrie 2013
 • 850 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2014
 • 900 lei pentru perioada iulie-decembrie 2014
 • 975 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2015
 • 1050 lei pentru perioada iulie 2015-aprilie 2016
 • 1250 lei pentru perioada mai 2016-ianuarie 2017
 • 1450 lei pentru perioada februarie 2017-în continuare.

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiții normale de muncă.

Astfel, cei interesați trebuie să plătească o cotă de contribuție de asigurări sociale de 31,5% pentru perioada 01.12.2012-30.09.2014 , respectiv 26,3% pentru perioada 01 octombrie 2014-prezent.

Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită  în una sau mai multe tranșe, fără a depăși data de 31.12.2018.

Suma reprezentând contribuție de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public.

Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau în contul deschis la Trezoria Statului pentru institutia noastră -Cod fiscal 13582024 Cont RO96 TREZ21622210311XXXXX. Pe Ordinul de Plată se menționează numele, prenumele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condițiile prevăzute de Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații și calcule proforma vă puteți adresa la CJP Cluj, Str.George Coșbuc, Nr.2, Ghișeul nr.4 , de luni până vineri între orele 08,00-13,00 – excepție fiind ultima zi lucrătoare din lună. De asemenea, puteți solicita informații la Casele Locale Turda sau Dej dacă solicitantul are domiciliul în raza de activitate a acestora.

13 decembrie 2017

 

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN LUNA  DECEMBRIE 2017

 

 

Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Casa Națională de Pensii Publice și C.N. Poșta Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile bănești în avans, după cum urmează:

 • drepturile de pensie din sistemul public precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita la domiciliulbeneficiarilor în perioada 12 – 22 decembrie.
 • drepturile restante de pensii precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita în întervalul 19 – 22 decembrie.
 • drepturile veteranilor de război se vor achita în perioada 12 – 22 decembriela domiciliul acestora.
 • În cazul tuturor beneficiarilor care au fostavizați la domiciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până la data de 28 decembrie, la ghișeele poștale.

Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate convenţii, acestea vor fi încasate de la aceeaşi dată, respectiv 14 decembrie.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

6 septembrie 2017

AVAND IN VEDERE TIMPUL SCURT INTRE PRIMIREA BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU SERIA 13   DE LA CASA NATIONALA SI PENSII PUBLICE BUCURESTI   SI DATA PLECARII IN STATIUNE ,  VA INFORMAM CA ASTEA VOR FI  ELIBERATE LA GHISEU ( in timpul programului cu publicul) ,  FARA O REPARTIZARE PREALABILA .

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

31 mai 2017

Vă informăm că  în perioada 01.06.2017-05.06.2017 nu se desfăşoară activitate la Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  ca urmare a zilelor libere acordate prin Hotărâre de Guvern  pentru salariaţii din sectorul public.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI