Stiri
18 decembrie 2015

Incepand cu data de 11.01.2016, Casa Judeteana de Pensii Cluj  inregistreaza  cererile de bilete de tratament la institutia noastra, ghiseele 7 si 8  intre orele 8-12. Solicitantii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere urmatoarele documente:

  –    act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuita a biletului de tratament (hotararea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a carui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, dupa caz – copie )

 

 

 

 

CONDUCEREA  CJP CLUJ

 

 

 

 

 

 

 

18 decembrie 2015

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 18.01.2016 ora 10,00 proba scrisa si 20.01.2016  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice vacante de:  CONSILIER clasa I grad profesional PRINCIPAL in cadrul  serviciului Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane.

Conditii de participare la concurs:

–  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

–  vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 07.01.2016 ora 13,00.

 

DIRECTOR EXECUTIV

IACOB MOHOLEA

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

 

14 decembrie 2015

   Urmare Comunicatului de Presă al Casei Naționale de Pensii Publice București , Compania Poşta Română SA achită drepturile cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii  in perioada 14-24 decembrie inclusiv, la domiciliul beneficiarilor. In acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.

In ceea ce priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata  drepturilor este asigurata la sediul subunităţilor poştale până  in data de 30 decembrie.

Drepturile de pensie si indemnizaţii ,pentru beneficiarii care au optat pentru plata  in conturi bancare  sunt achitate la termenele stabilite in convențiile pe care Casa Națională de Pensii Publice București le are incheiate cu aceste bănci.

   In luna decembrie se acordă și plata ajutorului anual pentru veteranii de război , văduvele  de război , precum și accidentații de război in conformitate cu prevederile art.16 lit.g din Legea 44/1994 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei parți din costul chiriei ,energiei termice și electrice pentru nevoi casnice persoanelor mai sus menționate.

   Acest ajutor se majorează anual prin hotarare de guvern. In acest an , in temeiul HG 951/2015 , cuantumul ajutorului crește de la 300 lei la 335 lei pentru fiecare beneficiar. Drepturile privind ajutorul anual pentru veteranii de război , văduvele  de război , precum si accidentații de război se achită printr-un mandat  separat de cel prin care se achită indemnizația cuvenită lunii decembrie.

Dorim tuturor  asiguraţilor ,pensionarilor , persoanelor vârstnice si colaboratorilor noştri  ,,SĂRBĂTORI  FERICITE CU LINIŞTE SI PACE ALĂTURI DE CEI   DRAGI ‘’.

Ec. Iacob Moholea

Director Executiv

26 octombrie 2015

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 03.11.2015 ora 10,00 proba scrisa si 05.11.2015  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de : REFERENT clasa III grad profesional SUPERIOR in cadrul  serviciului Plati Prestatii.

Conditii de participare la concurs:

–  studii medii  absolvite cu diploma de bacalaureat

–  vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 30.10.2015ora 13,00.

 

26 octombrie 2015

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 03.11.2015 ora 10,00 proba scrisa si 05.11.2015  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de : INSPECTOR  clasa I grad profesional SUPERIOR in cadrul  serviciului Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane

Conditii de participare la concurs:

-studii  universitare  economice , absolvite cu diploma  de licenta  , respectiv studii   superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

         – 9 ani  vechime in specialitatea studiilor

-cunostinte operare calculator

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 30.10.2015ora 13,00.

18 septembrie 2015

Casa Judeteana de Pensii Cluj

Str.G.Cosbuc Nr.2

Cluj Napoca

 

 

 

ANUNT

 

 

 

Casa Judeteana  de Pensii Cluj   organizeaza concurs , in baza  HG 286/2011 si HG 1027/2014, la sediul  din  Cluj Napoca, Str. G. Cosbuc Nr.2 , in data de 05.10.2015 ora 10.00 , proba scrisa si in data de 07.10.2015 2015 ora 10 ,  interviul , pentru ocuparea postului  contractual temporar vacant  de ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL in cadrul Serviciului Expertiza Medicala.

 

Conditii de participare:

 • Nivelul studiilor : Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea Asistenta sociala.
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: Minim 5 ani
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social treapta de competenta PRINCIPAL emis de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

Dosarele de inscriere la concurs se depun  la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj, Str.G. Cosbuc Nr.2 , Serviciul RU-Comunicare  si Relatii Publice , camera 15A, etaj II pana la data de 23.09.2015 ora 13 .

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Cluj,  Etaj II, Camera 15 A şi la numarul de telefon 0264/431010.

 

18 septembrie 2015

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 28.09.2015 ora 10,00 proba scrisa si 30.09.2015  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de :  REFERENT clasa III grad profesional SUPERIOR in cadrul  serviciului Plati Prestatii.

Conditii de participare la concurs:

–  studii medii  absolvite cu diploma de bacalaureat

–  vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 24.09.2015ora 13,00.

17 august 2015

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 14.09.2015 ora 10,00 proba scrisa si 16.09.2015  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice vacante de:  INSPECTOR clasa I grad profesional ASISTENT in cadrul  serviciului Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane.

Conditii de participare la concurs:

–  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

–  vechime in specialitatea studiilor minim 1 ani

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 02.09.2015ora 13,00.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

 

17 iulie 2015

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj ,in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 at.90 alin.(1) lit.b.) , alin.(2) si alin.(5) ,  comunica un post vacant  de referent  clasa III grad profesional superior care poate fi ocupat prin transfer la cerere de catre functionari publici din institutii de acelasi nivel conform Hotararii 611/2008.

Persoanele interesate sunt invitate sa depuna la sediul institutiei, Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane , in termen de 20 de zile de la publicarea acestui anunt, urmatoarele documente:

-cerere de transfer la cerere

-CV in format european

-Acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor specifice

-Adeverinta eliberata de institutia angajatoare din care sa reiasa functia pe care o ocupa in prezent

Precizam ca in conformitate cu  dispozitiile art.90 alin (50 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ,, Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.’’

In situatia in care vor exista mai multe cereri de transfer , va fi organizat un interviu pentru candidati , la o data si o locatie care vor fi anuntate prin afisarea la sediul institutiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , referent  , clasa III, grad superior

Conditii specifice:

-studii medii ,absolvite cu diploma

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi, 17.07.2015

 

 

 

28 aprilie 2015

ANUNT

 

Casa Judeteana  de Pensii Cluj   organizeaza concurs , in baza  HG 286/2011 si HG 1027/2014, la sediul  din  Cluj Napoca, Str. G. Cosbuc Nr.2 , in data de 11.05.2015 ora 10.00 , proba scrisa si in data de 13.05.2015 2015 ora 10 ,  interviul , pentru ocuparea postului  contractual de ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL in cadrul Serviciului Expertiza Medicala.

 

Conditii de participare:

–      Nivelul studiilor : Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea Asistenta sociala.

–      Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: Minim 5 ani

–      Aviz de exercitare a profesiei de asistent social treapta de competenta PRINCIPAL emis de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

Dosarele de inscriere la concurs se depun  la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj, Str.G. Cosbuc Nr.2 , Serviciul RU-Comunicare  si Relatii Publice , camera 15A, etaj II pana la data de 27.04.2015 ora 13 .

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Cluj,  Etaj II, Camera 15 A şi la numarul de telefon 0264/431010.