Stiri
28 aprilie 2015

ANUNT

 

Casa Judeteana  de Pensii Cluj   organizeaza concurs , in baza  HG 286/2011 si HG 1027/2014, la sediul  din  Cluj Napoca, Str. G. Cosbuc Nr.2 , in data de 11.05.2015 ora 10.00 , proba scrisa si in data de 13.05.2015 2015 ora 10 ,  interviul , pentru ocuparea postului  contractual de ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL in cadrul Serviciului Expertiza Medicala.

 

Conditii de participare:

–      Nivelul studiilor : Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea Asistenta sociala.

–      Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: Minim 5 ani

–      Aviz de exercitare a profesiei de asistent social treapta de competenta PRINCIPAL emis de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

Dosarele de inscriere la concurs se depun  la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj, Str.G. Cosbuc Nr.2 , Serviciul RU-Comunicare  si Relatii Publice , camera 15A, etaj II pana la data de 27.04.2015 ora 13 .

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Cluj,  Etaj II, Camera 15 A şi la numarul de telefon 0264/431010.

21 noiembrie 2014

A N U N T

 

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs de recrutare  in data  de 20.10.2014-proba scrisa si 22.10.2014 interviul , pentru ocuparea postului temporar vacant de :

 

– CONSILIER  JURIDIC   gradul profesional PRINCIPAL-Compartimentul Juridic

Conditii de participare la concurs:

– studii superioare  juridice absolvite cu diploma de licenta

–  cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor juridice.

–    cunostinte de operare pe calculator

 

 

Termenul de depunere a dosarelor este 17.10.2014  ora 12,00.

Informatii suplimentare privind organizarea concursului, precum si bibliografia se pot obtine  de la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Resurse Umane  camera 15A, telefon 431010 interior 142.

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MOHOLEA IACOB

 

20 noiembrie 2014

ANUNT Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 16 decembrie 2014 ora 10 proba scrisa si 18 decembrie 2014 ora 10 proba de interviu, pentru ocuparea functiei publice vacante de: INSPECTOR clasa I grad profesional debutant. Conditii de participare la concurs -studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta – cunostinte de operare pe calculator Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane . Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu: – copie dupa actul de identitate; – formularul de inscriere; – copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari; – cazierul judiciar; – adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; – declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica. – recomandare de la ultimul loc de munca Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate. Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane . Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010. Data limita de depunere a dosarelor este 04.12.2014 ora 15,00. DIRECTOR EXECUTIV IACOB MOHOLEA BIBLIOGRAFIE: 1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata. EMITENT :PARLAMENTUL PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004 2.Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice . EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105. 3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT :GUVERNUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011 4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004 5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice