Sume asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale

Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute de Codul Fiscal -Legea 227/2015 , nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.