Prima pagină
Vă informăm că începând cu data de 24.02.2023, ora 10.00, adresa de e-mail a instituției în relația cu publicul este comunicare.cluj@cnpp.ro, iar adresa de e-mail office@pensiicluj.ro a fost închisă definitiv, devenind nefuncțională.

Bilete de tratamentInformații utileÎntrebări și răspunsuri

Noutăți

Informare privind adeverințele cu venituri/sporuri nepermanente sau a veniturilor lunare brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 01.04.2001, care pot fi valorificate conform prevederilor Legii nr.360/2023

Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, care intră în vigoare la data de 01 septembrie 2024 și Hotărârea nr. 181/2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prevăd că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor […]

Anunț Bilete de tratament – Seria 1- 2024

Casei Judeţene de Pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 61 bilete de tratament balnear aferente seriei 1/2024, cu data de începere a sejurului 19.02.2024,  pentru următoarele stațiuni: Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai, Moneasa, Olănești. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul instituţiei noastre, ghișeul nr.8, conform programului de lucru cu publicul, de luni […]

ANUNȚ PRELUARE CERERI BILETE DE TRATAMENT

Începând cu data de 15.01.2024, Casa Judeţeană de Pensii Cluj va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora.

COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MĂSURI ADOPTATE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Potrivit Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, a O.U.G. nr.115/2023 și a Legii nr.422/2023, referitor la drepturile de pensie din sistemul public, începând cu data de 01 ianuarie 2024:         Valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% şi este de 2.032 lei. Indemnizaţia socială pentru pensionari […]

ANUNȚ privind modificarea termenului de acordare a drepturilor pentru beneficiarii O.G.nr.105/1999, aprobată prin Legea 189/2000 și completată prin Legea nr.154/2021

În  Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023 a fost publicată  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Conform  art. XXIII din O.U.G. nr. 115/2023 s-a modificat art. III […]

PRECIZĂRI cu privire la aplicarea prevederilor O.U.G. nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

I.Potrivit art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 se majorează cu 13,8% pentru: a)indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege  118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate […]

ANUNȚ REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ

Având în vedere dispozițiile H.G. nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,   începând cu data de 1 octombrie 2023 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.300 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr.263/2010, cu modificările […]

COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MĂSURI ADOPTATE ÎN DOMENIUL PENSIILOR PUBLICE

Prin Ordonanța de Urgență nr.70 din 31.08.2023, Guvernul a reglementat următoarele: ►Prelungirea perioadei în care persoanele interesate pot „cumpăra vechime în muncă”  în vederea pensionării pentru limită de vârstă. Astfel, termenul până la care pot fi încheiate contracte de asigurare cu plata retroactivă a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2024. Măsura se […]

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2023, adeverința în original  din care să rezulte că, în anul școlar 2023-2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.  !!! În cazul nedepunerii adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată. Studenții urmași, […]