Prima pagină

Bilete de tratamentInformații utileÎntrebări și răspunsuri

Noutăți

Anunț ajutor financiar acordat în baza OUG 132/2021 (beneficiari de pensie și/sau de drepturi prevazute de legi cu caracter special care locuiesc în străinătate)

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022 este reglementată de prevederilor O.U.G nr. 132/2021. Potrivit art. 5 din O.U.G nr. 132/2021 ajutorul financiar se acordă pensionarilor  sistemului  public  de  pensii  și   beneficiarilor  de  drepturi   prevăzute  de  legi  cu caracter special din evidența  caselor  teritoriale  de pensii,  care  au domiciliul  […]

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022. II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele: 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4%  – datorată […]

ANUNȚ PRELUARE CERERI BILETE DE TRATAMENT

  Începând cu data de 17.01.2022, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej  dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora. Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu  formularului de cerere + declarație  […]

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CALCULUL ŞI DECLARAREA LUNARĂ A IMPOZITULUI PE VENITUL DIN PENSII ȘI A CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE AFERENTĂ VENITURILOR DIN PENSII

Prevederile OUG nr.130/2021 au adus, printre altele, modificări și completări asupra Codului fiscal, cu implicații asupra veniturilor din pensii și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii, după cum urmează: La art. XXIV pct. 2 din O.U.G. nr. 130/2021, care a modificat art. 100 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul […]

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR PENSIONARILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ÎN ANUL 2022

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/17.12.2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, vizează acordarea unui ajutor financiar tuturor pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de […]

ANUNȚ REFERITOR LA INDEMNIZAȚIILE ACORDATE COPIILOR PERSOANELOR CARE AU FOST PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE – LEGEA NR.154/2021 –

Având în vedere modificarile aduse de prevederile O.U.G nr.130/2021 dispozițiilor alineatului (1) al articolului II din Legea  nr.154/2021, referitor la acordarea  drepturile persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, stabilite potrivit art. 31 din Ordonanta Guvernului nr 105/1999 republicata […]

ANUNȚ REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ ÎN ANUL 2022

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 950/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.550 lei. În cazul asiguraților care […]

ANUNȚ MAJORĂRI CU 01.01.2022

Guvernul a aprobat majorarea punctului de pensie cu 10% și a indemnizației sociale pentru pensionari cu 25%, de la 1 ianuarie 2022. Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, Ordonanța de Urgență pentru majorarea valorii punctului de pensie și a indemnizației sociale pentru pensionari, începând cu luna ianuarie a anului viitor. Astfel, valoarea punctului de […]

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE PENSII COMUNITARE AI JUDEȚULUI CLUJ

  Casele teritoriale de pensii au fost informate că băncile cu următoarele două  swift-uri: CAHMESMM și  SSKNDE77  au fost preluate  de alte bănci și nu mai primesc tranzacții noi. Persoanele beneficiare de pensii comunitare și care nu au încasat drepturile de pensie în luna Noiembrie 2021, cu conturi deschise la Bankia S.A. (Spania) și Sparkasse […]