Prima pagină

Bilete de tratamentInformații utileÎntrebări și răspunsuri

Noutăți

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

              Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar 2022-2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. !!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată. Studenții urmași, în vârstă de până […]

PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA DISPOZITIILOR OUG 74/2022 PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR DE 700 DE LEI CARE SE ACORDĂ PENSIONARILOR ȘI BENEFICIARILOR DE DREPTURI PREVĂZUTE DE LEGI CU CARACTER SPECIAL, CU VENITURI MAI MICI SAU EGALE CU 2000 DE LEI

Ajutorul financiar în cuantum de 700 de lei, reglementat prin O.U.G. nr.74/2022,  se acordă o singură dată, în luna iulie 2022, pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri […]

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA PENSIE LIMITĂ DE VÂRSTĂ, PENSIE ANTICIPATĂ, PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ SAU PENSIE DE INVALIDITATE

În vederea aplicării prevederilor Legii nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele angajate trebuie să depună la dosarul de pensie (pe lângă documentele prevăzute de legislația cadru în domeniul pensiilor) și adeverința eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie […]

Comunicat referitor la aplicația care permite transmiterea online a documentului de informare

În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii   De astăzi, 21.02.2022, aplicația care permite transmiterea documentului de informare în format electronic a devenit funcțională. Procedura prevede utilizarea unei […]

Anunț ajutor financiar acordat în baza OUG 132/2021 (beneficiari de pensie și/sau de drepturi prevazute de legi cu caracter special care locuiesc în străinătate)

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022 este reglementată de prevederilor O.U.G nr. 132/2021. Potrivit art. 5 din O.U.G nr. 132/2021 ajutorul financiar se acordă pensionarilor  sistemului  public  de  pensii  și   beneficiarilor  de  drepturi   prevăzute  de  legi  cu caracter special din evidența  caselor  teritoriale  de pensii,  care  au domiciliul  […]

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022. II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele: 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4%  – datorată […]

ANUNȚ PRELUARE CERERI BILETE DE TRATAMENT

  Începând cu data de 17.01.2022, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej  dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora. Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu  formularului de cerere + declarație  […]