Achiziții publice


Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect ” Servicii de traducere autorizata ” pe anul 2024, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • SC ADM TRAD SRL

Pretul ofertei financiare este de 160.850 lei fara TVA. Raportul procedurii se gaseste atasat anuntului.Achizitie directa – „Servicii de transport valori monetare” si „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare antiefractie si interventie rapida”

Casa Județeana de Pensii Cluj  intenționează sa achiziționeze pe perioada 01.03.2024-31.12.2024  „Servicii de transport valori monetare pentru CJP Cluj” și „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare antiefractie si interventie rapida prin dispecerat”, la sediile Caselor Locale de Pensii Dej și Turda in condițiile și cu respectarea cerințelor Documentației de atribuire atașată.Achizitie directa-Servicii de traducere autorizata

Casa Judeteana de Pensii Cluj  invita operatorii interesati sa participe cu oferte la achizitia directa de Servicii  de traducere autorizata, in conditiile si cu respectarea cerintelor documentatiei de atribuire atasata. Achizitia se va finaliza cu atribuirea unui Contract de servicii pentru anul 2024.Strategia anuala de achizitii publice si P.A.A.P. pe anul 2024

Casa Judeteana de Pensii Cluj publica programul  anual de achizitii publice pentru anul 2024,parte a strategiei anuale de achizitii.Aceasta se va definitiva dupa aprobarea bugetului pentru anul 2024.Achizitie directa-Servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca,aparare impotriva incendiilor si protectie civila.

Casa Judeteana de Pensii Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa, conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, „Servicii  in  vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate  in munca,aparare impotriva incendiilor si  protectie civila” pe anul 2023, cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si a invitatiei de participare atasate.Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect „Servicii de intretinere si reparatii tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic” al CJP Cluj, pe anul 2023,a fost atribuita urmatorilor ofertanti :

  • Lotul 1  MAS IT EXPERT SRL cu oferta financiara de 8.200 lei fara tva
  • Lotul 2  Nu s-au depus oferte
  • Lotul 3  KIT TECHNOLOGY  SRL cu oferta financiara de 1.750 lei fara tva

Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.Achizitie directa-Servicii de intretinere si reperatii pentru tehnica de calcul din compunerea sistamului informatic

Casa Judeteana de Pensii Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza procedura de achizitia directa, conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, „Servicii  de intretinere si reparatii pentru tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic” cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si invitatia de participare atasate.

 Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect „Servicii de transport valori monetare „a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • AUTOMATIC SOFT SRL

Pretul  ofertei financiare este de 60 lei/transport fara TVA .Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.


Fișiere asociate anunțului:

Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare antiefractie si interventie rapida „a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • NERA MURESAN SECURITY SRL

Pretul  ofertei financiare este de 100 lei/luna/obiectiv fara TVA .Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.


Fișiere asociate anunțului:

Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect ” Servicii de traducere autorizata ” pe anul 2023, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • AMD TRAD SRL

Pretul ofertei financiare este de 121.850 lei fara TVA. Raportul procedurii se gaseste atasat anuntului.