Achizitie directa – Servicii de curatenie birouri

Casa Judeteana de Pensii Cluj , in calitate de autoritate contractanta, initiaza in conformitate cu prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – achizitia de Servicii de curatenie pentru sediul central din Cluj Napoca si sediile Caselor teritoriale Dej si Turda si cabinetele medicale de expertizare a capacitatii de munca pe perioada 01.05.2020 – 31.12.2020, in conditiile si cu respectarea cerintelor Documentatiei de atribuire atasata.