Achizitie directa -Servicii de intretinere/reparatii echipamente IT

Casa Judeteana de Pensii Cluj invita operatorii economici inregistrati in SEAP

sa participe cu oferta la achizitia directa de Servicii de intretinere /reparatii echipamente

IT  din dotare ,conform cerintelor documentatiei de atribuire atasata