ACHIZITIE DIRECTA -STATII DE LUCRU

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj, in calitate de autoritate contractanta invita operatorii interesati sa participe cu oferta pentru achizitia a 16 bucati Statii de lucru (Tip 1+Tip 2) conform specificatiilor
din caietul de sarcini atasat prezentului anunt.
Achizitia se va realiza prin catalogul de produse din SEAP.
Conditiile de ofertate si cele de participare sunt descrise in caietul de sarcini.