ACHIZITIE DIRECTA

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze
Servicii de depozitare ,gestionare si consultare unitati arhivistice apartinand CJP Cluj,
in conditiile si cu respectarea Cerintelor documentelor achizitiei,atasate prezentului anunt.
Achizitia se finalizeaza cu atribuirea unui contract de servicii.