ACHIZITIE SERVICII DE CURATENIE

Casa Judeteana de Pensii Cluj, cu sediul in Cluj Napoca str G. Cosbuc nr.2 , tel 0264-431010, fax 0264-450080  INVITA   toti potentialii ofertanti sa participe la selectia de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de curatenie (cod CPV: 90910000-9).  Serviciile de curatenie urmeaza a fi prestate la sediul CJP Cluj si sediile secundare ale Caselor locale din municipiile Dej si Turda, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.Achizitia se va realiza in SEAP prin cumparare directa .