Beneficiari

  •   salariați angajați pe baza de contract individuale de muncă; funcționari publici; persoane cu funcții elective (președintele României, senatori, deputați, primari, consilieri locali); persoane numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești (miniștrii, secretari de stat)
  •   șomeri
  •   asociat unic, asociați, comanditari sau acționari, administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau management; membri ai asociației familiale; membrii cooperatori în cooperații meșteșugărești
  •   persoane autorizate să desfășoare activități independente
  •   persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora
  •   proprietari și/sau arendași de suprafețe agricole și forestiere, persoane care desfășoară activități agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activități private în domeniul forestier, membri ai societăților agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură
  •   persoane care desfășoară activități în unitățile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au încheiat contract individual de muncă
  •   persoane care încheie contracte de asigurare socială
  •   alte persoane care nu se regăsesc în situațiile prezentate
  •   pensionari