Întrebări frecvente

Cum se procedează dacă o persoana optează pentru plata pensiei (sau alte drepturi stabilite de casa de pensii in baza unor legi speciale) în cont curent sau cont de card?

Se adresează unității bancare, completează o cerere-tip, care se vizează de către bancă, după care depune cererea, însotită de un extras de cont și o copie dupa talonul de pensie / decizia de pensie la casa teritorială de pensii.

 

Dacă o persoană nu este asigurată obligatoriu în sistemul public de pensii, are posibilitatea sa achite contribuția de asigurări sociale?

Poate sa încheie un contract de asigurare socială cu casa de pensii, perioada constituind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Contractul de asigurare socială este valabil cu data înregistrării și nu are efecte retroactive. Cota de contribuție de asigurări sociale datorată este de 25% și se achită la venitul lunar asigurat.  Această contribuție se poate achita prin mandat poștal, prin ordin de plată sau la casieria instituției. Contul în care se virează CAS-ul este: RO45TREZ21622210304XXXXX, cod fiscal CJP Cluj: 13582024. Se va menționa numele / prenumele și codul numeric personal.

 

Care este vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare la femei în anul 2023

Vârsta standard de pensionare Stagiul complet de cotizare Stagiul minim de cotizare
Ianuarie 2023 62 ani  32 ani  15 ani
Martie    2023 62 ani  32 ani 1 luna 15 ani
Mai         2023 62 ani  32 ani  2 luni 15 ani
Iulie       2023 62 ani 1 luna 32 ani 2 luni 15 ani
August  2023 62 ani  1 luna 32 ani 3 luni 15 ani
Octombrie 2023 62 ani  1 luna 32 ani 4 luni 15 ani