Angajatori

Angajatorii participanți la sistemul public de pensii sunt:

  • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
  • Persoanele juridice cu care funcționarii publici au raporturi de serviciu;
  • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
  • Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele care ocupă funcții elective;
  • Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești;
  • Organizații ale cooperației meșteșugărești;
  • Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională;

Sunt asimilate angajatorilor:

  • Organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizațiile de pensionari și alte organizații și asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile în care au personal care desfășoară activități pe baza de contract individual de munca sau contract individual de muncă cu timp de lucru parțial;

 

 

INFORMATIII  PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

 

PRESTAȚII ȘI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

ACTIVITATEA PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE

CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL ACORDATE VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI BOLILOR PROFESIONALECOMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

Doc justificative necesare decontării ITM

Anexa nr. 1 cerere indemnizatie.

Anexa nr.2 centralizator concedii medicale

Anexa nr.3 Adeverinta

Compensatii pentru atingerea integritatii si despagubiri in caz de deces