Declarații

precizări privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 58/2010

Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit ordonanței de urgenţă, se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligația declarării, calculării, retinerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională revine plătitorului de venit.

Plătitorii de venit au obligația de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declarație privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională altele decât cele de natură salarială.

Contribuțiile individuale de asigurări sociale calculate și reținute de plătitorii de venit se declară la organele fiscale competente cu formularul 102 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale”. Contribuțiile individuale de asigurări se plătesc în contul unic 55.02 „disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”. Aceste prevederi nu modifică modalitatea de declarare a persoanelor asigurate prin declarația privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, respectiv depunerea acestor declarații la casele teritoriale de pensii, în a căror rază își are sediul plătitorul de venit.