Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator

Cotele de contribuții de asigurări sociale  sunt prevăzute în legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat*).