Contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați

Contribuția individuală de asigurări sociale este în conformitate cu prevederile legale în vigoare, legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale în cazul asiguraților prevazuți la art.6 alin.(1) pct. I și II din legea nr. 263/2010 o constituie valoarea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată.

Asigurații cu contract de asigurare socială datorează lunar o contribuție de asigurări sociale calculată în funcție de venitul asigurat înregistrat în contract şi cota de contribuție de asigurări sociale, astfel:

CAS = VA * cota legală de contribuție

Cota legala de contribuție este stabilita prin legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.