Date statistice

 DECEMBRIE 2021

 NUMĂR PENSIONARI

            TOTAL 181.109
Număr pensionari de stat 176.263
Număr pensionari agricultori   4.846

 

NUMĂR PENSIONARI STAT ȘI PENSIA MEDIE

Nr. pensionari % Pensia medie
         TOTAL, din care : 176.263
   – femei 91.378 51.84% 1915
   – limită de vârstă 143.530 81.43% 2269
   – anticipată        294   0.16% 2433
   – anticipată parțială    3.368  1.91% 1991
   – invaliditate  15.768    8.95%   800
   – urmaș  13.300   7.55%   1087
   – ajutor social           3   476
   – IOVR         14   355

 

NUMĂR  PENSIONARI AGRICULTORI 

Nr.pensionari % Pensia medie
    TOTAL, din care
4.846
    – femei 4.225 87.19% 870
   – limită de vârstă 4.437 91.56% 870
   – invaliditate      8   0.17% 360
   – urmaș   401   8.27% 373