Carieră

În cadrul Casei Județene de Pensii Cluj se regăsesc două categorii de personal:
– funcționari publici
– personal încadrat cu contract de muncă.

Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 cuprinde normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei funcționarului public sunt:
– competență, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau sa promoveze într-o funcție publică trebuie să dețină și să confirme cunoștințele și aptitudinile necesare exercitării funcției publice respective;
– competiția, principiu potrivit căruia confirmarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare exercitării unei funcții publice se face prin concurs sau examen;
– egalitatea de șanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocația la cariera în funcția publică a oricărei persoane care îndeplinește conditiile stabilite potrivit legii;
– profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcției publice se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în limitele prevazute de dispozițiile legale care reglementează atribuțiile respective;
– motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei funcționarilor publici, autoritățile și instituțiile publice au obligația să identifice și sa aplice, în condițiile legii, instrumente de motivare financiară și non-financiară a funcționarilor publici, precum și să sprijine inițiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;
– transparența, principiu potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a pune la dispoziție tuturor celor interesați informațiile de interes public referitoare la cariera în funcția publică.

Ocuparea funcțiilor publice se face potrivit modalităților stabilite anual prin planul de ocupare a funcțiilor publice.