1.Declaratie pentru acordarea indemnizației prevăzute de OG nr.105/1999 ( refugiat) -titular, sot supravietuitor , urmaș-copil