Cerere pentru acordarea indemnizației prevăzute de OG nr.105/1999 ( refugiat) -titular/ urmaș