Contract de asigurare conform OUG 163/2020 și Declarația pe propie răspundere