Date statistice

 DECEMBRIE 2021

 NUMĂR PENSIONARI

            TOTAL 181.250
Număr pensionari de stat 175.042
Număr pensionari agricultori    6.208

 

NUMĂR PENSIONARI STAT ȘI PENSIA MEDIE

Nr. pensionari % Pensia medie
         TOTAL, din care : 175.042
   – femei 90.125 51.49% 1544
   – limită de vârstă 140.930 80.51% 1837
   – anticipată        647   0.37% 2023
   – anticipată parțială    3.680   2.10% 1608
   – invaliditate  16.017    9.15%   677
   – urmaș  13.765   7.87%   869
   – ajutor social           3   384
   – IOVR         22   304

 

NUMĂR  PENSIONARI AGRICULTORI 

Nr.pensionari % Pensia medie
    TOTAL, din care
6.208
    – femei 5.347 86.13% 700
   – limită de vârstă 5.662 91.2% 700
   – invaliditate     14   0.23% 318
   – urmaș   532   8.57% 301