Date statistice

 DECEMBRIE 2019

 NUMĂR PENSIONARI

            TOTAL 180.825
Număr pensionari de stat 172.699
Număr pensionari agricultori    8.126

 

NUMĂR PENSIONARI STAT ȘI PENSIA MEDIE

Nr. pensionari % Pensia medie
         TOTAL, din care : 172.699
   – femei 88.237 51.09% 1335
   – limită de vârstă 135.980 78.74% 1606
   – anticipată        886   0.51% 1509
   – anticipată parțială    3.282   1.90% 1154
   – invaliditate  18.143 10.51%   633
   – urmaș  14.399   8.34%   752
   – ajutor social           9   337
   – IOVR         33   290

 

NUMĂR  PENSIONARI AGRICULTORI 

Nr.pensionari % Pensia medie
    TOTAL, din care
8.126
    – femei 6.899 84.90% 610
   – limită de vârstă 7.365 90.64% 610
   – invaliditate     22   0.27% 279
   – urmaș   739   9.09% 265