Executare silită – debitori


Anunț 23.02.2017


Alte debite


Debite conform legii nr. 346/2002


Debite din amenzi contraventționale aplicate de CJP Cluj


Debite din indemnizații prevăzute de legi speciale


Debite din contracte de asigurare


Debite din declarații de asigurare