Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare funcție publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Evidență Contribuabili organizat în data de 19.04.2023 proba scrisă și în data de 21.04.2023 proba de interviu

Rezultat proba interviu