Intrebare de la Ioan M. la data 30/06/16 12:11

Intrebare:
In perioada 1992-2001 am realizat pe langa salariul de baza si sporurile cu caracter permanent si alte venituri suplimentare acordate conf. CCM si care nu au fost inregistrate in carnetul de munca. Conform prevederilor Decretului nr.389/1972, modificat si completat prin Legea nr.49/1992 si OUG nr.2/1999 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat , unitatea la care am lucrat a varsat la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 5% asupra castigului brut realizat de personalul salariat.Va rog sa-mi comunicati documentele necesare pentru recalcularea pensiei.Va multumesc !
Raspuns:
Conform Legii 263/2010 si H.G. 257/2011 privind normele de aplicare a legii pensiilor publice ‘‘Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
 • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
 • participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;
 • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
 • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
 • diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;
 • drepturile de autor;
 • drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;
 • al treisprezecelea salariu;
 • formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăşurate în afara obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi didactice pentru care nu se justifică înfiinţarea unor posturi;
 •   formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
 • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
 • indemnizaţiile de muncă nenormată;
 • compensaţiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 şi  nr. 240/1982;
 • alte sporuri care nu au avut caracter permanent.’’
Pentru sporurile cu caracter permanent , pentru perioada lucrata pana la 01.04.2001 ,  s-au retinut si virat  contributii de asigurari sociale si pensie suplimentara atat de angajator cat si de angajat.Aceasta confirmare trebuie stipulata in adeverintele de sporuri. Actele necesare in vederea recalcularii pensiei sunt: cerere, copie BI/Ci , cupon de pensie si adeverinta in original intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.