Intrebare de la Ioan Sărăcuţ la data 14/12/15 19:50

Intrebare:
Bună ziua. Sunt pensionar de invaliditate gradul II şi deţin în proprietate o suprafaţă de teren agricol cu care doresc să intruu ca asociat cu 24% într-un SRL şi doresc să întreb dacă pot să fac acest lucru respectiv dacă nu contravine legislaţiei privind acordarea pensiei de invaliditate, deoarece este posibil ca la un moment dat să primesc dividente în bani de la societate. Menţionez că nu o să desfăşor activităţi salariate în societate. În aceleaşi condiţii a-şi putea să deţin aceleaşi părţi sociale într-o Intreprindere Familială. Mulţumesc.
Raspuns:
  In conformitate cu Legea 263/2010 art. 114:,, (1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: ........ e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;”