Intrebare de la muntean nicolae la data 27/09/15 21:34

Intrebare:
Buna ziua. Voi primi 12 salarii compensatorii urmare desfacerii contractului individual de munca pentru motive care nu ţin de persoana mea.Pentru a-mi completa stagiul de cotizare de 43 de ani, in vederea obtinerii dreptului de pensie anticipata (fara penalizare), mai am nevoie de 6 luni de cotizare. Pot incheia cu Casa de Pensii un contract in acest sens? Daca da, obligatoriu ar trebui incheiat din luna urmatoare incetarii contractului individual de munca sau si ulterior acelei luni? Contributia lunara pe care ar trebui sa o platesc se calculeaza la salariul brut pe economie sau in functie de venitul lunar realizat pana la data incetarii contractului individual de munca? Va multumesc.
Raspuns:
Referitor la completarea venitului asigurat, conform art.6, alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exista posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu.Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.    Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana (cu procura notariala), in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2) se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni a anului calendaristic.   Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia. Pentru anul 2015, castigul salarial mediu brut este 2415 lei. Venitul minim de asigurare este de 845 lei/luna, contributia lunara minima este de 222 lei.