Informații privind prelungirea concediului medical

Avizare de concediu medical

  • Personal, dar numai cu programare prealabilă pe telefon.

Acte necesare pentru prelungirea concediului medical:

  1. cartea de identitate (buletin) în original
  2. referat medical eliberat de medicul curant pentru prelungirea concediului medical – Anexa 5 (Formular Anexa 5)
  3. bilete externare/scrisori medicale; analize medicale de laborator; investigaţii imagistice (CT, RMN, Radiografii, etc.); explorări funcţionale (PFV, EKG, Test de efort, Echo-Doppler, etc.); alte rezultate ale investigaţiilor medicale; rezultatul examenului histopatologic – pentru cei de la Oncologie (+ Foaia de observaţie pentru cei internaţi)
  4. adeverinţă de la locul de muncă/şomaj cu nr. zile concediu medical cumulat în ultimele 12 luni cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical (Adeverință format tip- Anexa nr.7)