Pensie limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acorda asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. Atingerea acestei vârstei standard de pensionare se realizează prin creșterea vârstelor  standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cat și pentru bărbați este de 15 ani. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexele legii.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru femei cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu  se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexele legii.

 

Reducerea varstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asigurati

 1. Asigurații care au realizat stagiul complet de cotizare și care și-au desfășurat activitatea total sau parțial în condiții deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos:
Stagiul realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4

 

2. Asigurații care au realizat stagiul complet de cotizare și care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de munca încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1)

Stagiul realizat în grupa I de muncă, condiții special și alte condiții de muncă (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani și peste 13

Reducerile vârstelor standard de pensionare  prevăzute la art. 55 din lege precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

În aceste condiții vârstele de pensionare nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați.

 

 1. Asigurații care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă prevăzute la art.30 alin.(1):
  • în unități miniere, în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă și au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în aceste condiții, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani. Vârsta standard redusa de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani
  • aviația civilă:

Personal navigant prevazut în anexa nr. 1:

 1. a) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transport;
 2. b) avioane clasice de transport public;
 3. c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
 4. d) elicoptere și avioane utilitare;
 5. e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.

Echipaje de recepție în zbor a aeronavelor, instructori în scoli, cursuri și aerocluburi, pe:

 1. a) avioane clasice;
 2. b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie

Personal navigant de control în zbor

Personal tehnic care executa recepția și controlul tehnic în zbor al aeronavelor

Instructori în scoli, cursuri și aerocluburi de zbor fără motor

Personal de parașutism profesionist care execută:

 1.    a) salturi din aeronava în procesul de instrucție, antrenament

sau salturi speciale;

 1. b) salturi pentru recepția parașutelor;
 2. c) salturi din turnul de parașutism;
 3. d) instructor de parașutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parașută.

Însoțitorii de bord beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art.55

activitatea artistica desfășurata în următoarele profesii conform anexei 4 la lege:

– Balerin

– Dansator

– Acrobat

– Jongler

– Clovn

– Călăreț de circ

– Dresor de animale sălbatice

– Solist vocal de operă și de operetă

– Instrumentist la instrumente de suflat

– Cascador

și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.

Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mica de 50 de ani cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vârstă de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați

activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de 17 ani în zona II de expunere la radiații beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă.

Activitățile de cercetare, explorare , exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele  I și II de expunere la radiații

C. Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, în funcție de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare și a vârstelor standard de pensionare, astfel:
– cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
– cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puțin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
– cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

 

Asigurații nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

 

D. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 și/sau de prizonierat asigurații cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în munca în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c) și alin. (2) din decretul lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

 

E. Activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din lege 
Persoanele care au realizat stagii de cotizare în locurile de munca încadrate în condiții speciale prevăzute la art.30 alin. (1) au dreptul la reducerea vârstelor standard de pensionare conform  tabelului nr. 2 de la art. 55 din lege

conform tabelului nr. 2, persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1)

Tabel nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în condiții speciale (ani împliniți) Reducerea vârstelor standard de pensionare
ani luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani și peste 13

 

Acte necesare
– cerere tip pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă (anexa nr. 6);

– cerere tip pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare (anexa nr. 9);

– carnetul de muncă (original și copie);
– act de identitate (original și copie);

– acte de stare civila (original și copie)

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munca 

– livretul militar (original și copie);

– diplomă de studii (original și copie) și foaia matricolă (original și copie) sau adeverință (original) din care să rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolviți la zi, precum și certificarea absolvirii acestora (dacă este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în strainatate este necesara dovada recunoașterii acestora de către statul român;
– adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada lucrată pana la 01.04.2001 (dacă acestea nu se regăsesc înregistrate în carnetul de munca);
– adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite (dacp înregistrarea nu se regăsește în carnetul de muncă sau înregistrarea este incompletă);
– adeverință cu cuantum șomaj și dispoziție încetare șomaj (dacă a beneficiat de adeverință cuantum șomaj și dispoziție încetare șomaj (dacă a beneficiat de ajutor de șomaj după data de 01.04.2001);

-adeverință de la angajatorul la care își desfășoară activitatea solicitantul din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului (adresa, e-mail, nr.telefon, fax, etc.). Dacă solicitantul își desfăsoară concomitent activitatea la mai mulți angajatori se vor depune adeverințe de la fiecare angajator în parte

– procură specială pentru mandatar (unde este cazul);
– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118/1990, legii nr. 42/1990 etc. (dacă este cazul);
– alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie (dacă este cazul).

 

Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege.

 

Acte necesare pentru înscriere la pensie limită de vârstă, pensie anticipată (pentru cetățenii români sau străini care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul României și au domiciliul în străinătate)

 • cerere tip anexa nr. 6 (se poate descărca de la secțiunea Formulare sau se primește la depunerea dosarului)
 • certificat de naștere (xerox și original)
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul (xerox și original)
 • carnet de muncă (xerox și original)
 • copie diplomă licență  (original și copie) și foaia matricolă (original și copie) sau adeverință în original cu mențiunea ca ați urmat cursurile universitare la zi și anii calendaristici când ați urmat cursurile dacă nu este menționat în foaia matricolă sau pe diplomă (dacă este cazul)
 • carnet de asigurat în original și copie dacă persoana a fost asigurată în fostul sistem al asigurărilor sociale meșteșugărești (CASCOM), și o adeverință în original eliberată de la Serviciul Contribuții de la CJP Cluj (ghișeul nr. 4, Asigurați)
 • adeverință cu sporuri cu Caracter permanent, grupa de muncă, etc.  (dacă este cazul)
 • extras de cont bancar dacă se dorește virarea pensiei în cont
 • copie pașaport romanesc (neexpirat sau adeverință de la  Politie sau Serviciul Pașapoarte cu mențiunea ca este cetățean român și CNP) dacă are și cetățenia română, dacă nu, pașaportul al cărui cetățean este (original și xerox)
 • procura în original cu desemnarea unui mandatar (dosarul de pensie se depune la Casa de Pensii în a cărei raza de activitate este domiciliul mandatarului)
 • copia actului de identitate al mandatarului

Aceasta procură poate fi emisă de către:

 • notarii publici de pe teritoriul României
 • notarii publici din țară unde s-a stabilit domiciliul cu condiția ca procura trebuie însoțită de apostilă
 • ambasada română din țara unde s-a stabilit domiciliul

Procura specială trebuie sa conțină următoarele elemente:

 • numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);
 • numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;
 • obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plăți curente și restante, semnarea extrasului de cont;
 • precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunța în termen Casei teritoriale de pensii pentru orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum și apostila (când este cazul ) vor fi traduse și legalizate. Termenul de valabilitate al procurii speciale este de 18 luni.

 • după primirea deciziei de pensie se va deschide un cont la bancă pe baza deciziei și a unei copii după procură
 • cine nu dorește plata pensiei în cont la o banca cu care există convenție (prin mandatar) poate opta pentru plata pensiei într-un cont în țara de domiciliu prin CITIBANK România.