CONCURS

ANUNT Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 16 decembrie 2014 ora 10 proba scrisa si 18 decembrie 2014 ora 10 proba de interviu, pentru ocuparea functiei publice vacante de: INSPECTOR clasa I grad profesional debutant. Conditii de participare la concurs -studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta – cunostinte de operare pe calculator Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane . Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu: – copie dupa actul de identitate; – formularul de inscriere; – copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari; – cazierul judiciar; – adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; – declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica. – recomandare de la ultimul loc de munca Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate. Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane . Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010. Data limita de depunere a dosarelor este 04.12.2014 ora 15,00. DIRECTOR EXECUTIV IACOB MOHOLEA BIBLIOGRAFIE: 1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata. EMITENT :PARLAMENTUL PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004 2.Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice . EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105. 3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT :GUVERNUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011 4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004 5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice