ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

  1. Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2023adeverința în original  din care să rezulte că, în anul școlar 2023-2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

 !!! În cazul nedepunerii adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată.

  1. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:
  • să transmită/ să depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2023, odeclarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model). Declarația, completată și semnată, poate fi depusă la sediul instituției sau transmisă prin poșta electronică.

!!! În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 va fi reținută de la plată .

  • să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 octombrie 2023, adeverința în original din care să rezulte că, în anul universitar 2023-2024, este înscris și  urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

!!!  În cazul neprezentării până la 25 octombrie 2023,  a adeverinței  în original, drepturile de pensie de urmaș aferentă lunii  noiembrie va fi reținută de la plată.

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Declaratie copii urmasi 2023