Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019-Legea nr.47/2019, O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

     1.Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.163 lei.

     2.Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul :

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.163 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.582 lei.

Notă : Noile cuantumuri ale ajutorului de deces mai sus menţionate  se aplică începând cu data  de  15 martie 2019, data intrării în vigoare a Legii nr.47/2019.

   3.Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

  • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale ;
  • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.5 din Legea nr.227/2015,cu modificările și completările ulteriore.

În cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de  angajați este inclusă și cota de 3,75% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

    4.Cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Nivelul minim al venitului lunar înscris în contractul de asigurare socială este de 2.080 lei,  pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.

      5. În perioada 1 ianuarie 2019-31 august 2019, valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei, iar începând cu data de 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și este de 1.265 lei.

     6. În perioada 1 ianuarie 201931 august 2019, indemnizaţia de însoţitor este de 880 lei. Pentru perioada 1 septembrie 2019-31 decembrie 2019, indemnizaţia de însoţitor va fi de 1012 lei;

    7. În anul 2019, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,20.

     8. În perioada 1 ianuarie-31 august 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari acordată conform O.U.G.nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, este de 640 lei. În perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 704 lei.

    9.Începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată se stabilește la 2.080 lei.