NOUTĂŢILE ADUSE DE LEGEA BUGETULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT PE ANUL 2018, APLICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA 227/2015- PRIVIND CODUL FISCAL ȘI ALTE PREVEDERI APLICABILE ÎN ANUL 2018

 

 • În perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Vă reamintim că drepturile de pensie, respectiv cuantumul pensiei, se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual al pensiei cu valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 201831 decembrie 2018, valoarea punctului de pensie va fi de 100 lei.
 • În anul 2018 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,15. Vă menţionăm că indicele de corecţie se acordă o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, este de 4.162 lei.
 • În conformitate cu prevederile   138  din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 , cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
 1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale ;
 2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;
 3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  asimilate acestora;

       Cota contribuţiei  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 • Începând cu data de 06 ianuarie 2018 , data intrării in vigoare a Legii 3/2018 privind bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2018 , în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.457 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu data de 01.2018, data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

-Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel :

 1. a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 lei;
 2. b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 lei.

În înţelesul legii, , cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie  pot fi:

-soţul/soţia

-copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

– părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Notă : Noile cuantumuri ale ajutorului de deces mai sus menţionate  se aplică începând cu data de  6 ianuarie 2018.

Ajutorul de deces se solicită de la Casa de Pensii din raza de domiciliu a persoanei decedate, atât pentru asiguraţi cât şi pentru pensionarii sistemului public de pensii.

 • Potrivit art.77 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare , cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, reprezintă  80% din valoarea unui punct de pensie.
 1. a) pentru perioada 1 ianuarie 201830 iunie 2018 , indemnizaţia de însoţitor va fi de 800 lei;
 2. b) pentru perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, indemnizaţia de însoţitor va fi de 880 lei;

        –Conform prevederilor Legii 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare începand cu 6 ianuarie 2018, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a  sumei  neimpozabilă lunară de 2.000 lei. În consecinţă , veniturile din pensii ce depaşesc plafonul de 2.000 lei se impozitează cu 10%.

 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevazută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 520 lei.

        În perioada 1 iulie31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari  va fi de 640 lei.

 • Conform prevederilor HG nr.846/2017 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1900 lei.

 

 

 

 

Director executiv  adjunct