Achizitie directa- Servicii de arhivare,depozitare si gestionare a documentelor

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze
„Servicii de arhivare,gestionare si consultare unitati arhivistice” apartinand CJP Cluj,pe perioada 01.04.2022-31.12.2022,
in conditiile si cu respectarea cerintelor documentelor achizitiei,atasate prezentului anunt.
Achizitia se finalizeaza cu atribuirea unui contract de servicii.