Achiziții publice


Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect ” Servicii de curatenie birouri” pe anul 2022, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • SC GALANO PREST SRL

Pretul ofertei financiare este de 7.000/luna fara tva,pentru cele trei loturi. Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.


Fișiere asociate anunțului:

Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect ” Servicii de depozitare,gestionare si consultare unitati arhivistice ” pe anul 2022, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • SC DOC PROTECT SRL

Pretul  ofertei financiare este de 4.90 lei/cutie/luna fara tva. Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.


Fișiere asociate anunțului:

Achizitie directa-Servicii de curatenie birouri

Casa Judeteana de Pensii Cluj , in calitate de autoritate contractanta, initiaza in conformitate cu prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – achizitia de „Servicii de curatenie” pentru sediul central din Cluj Napoca si sediile Caselor Teritoriale de Pensii din Dej si Turda precum si cabinetele medicale de expertizare a capacitatii de munca, pe perioada 01.05.2022 – 31.12.2022, in conditiile si cu respectarea cerintelor Documentatiei de atribuire atasata.Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect ” Servicii de traducere autorizata ” pe anul 2022, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • LINGUAPRO TRANSLATIONS  SRL

Pretul  ofertei financiare este de 132.450 lei. Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.Achizitie directa-Servicii postale de distribuirea corespondentei

Casa Judeteana de Pensii Cluj intentioneaza sa achizitioneze Servicii postale de distribuire a corespondentei (Anexa 2 la Legea nr.98/2016) pentru perioada 01.05.2022 – 31.12.2022. Achizitia se realizeaza in baza Normelor procedurale interne ,elaborate pentru categoria de Servicii sociale si alte servicii speciale incluse in Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Documentatia de atribuire se gaseste atasata prezentului anunt.Achizitie directa- Servicii de arhivare,depozitare si gestionare a documentelor

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze
„Servicii de arhivare,gestionare si consultare unitati arhivistice” apartinand CJP Cluj,pe perioada 01.04.2022-31.12.2022,
in conditiile si cu respectarea cerintelor documentelor achizitiei,atasate prezentului anunt.
Achizitia se finalizeaza cu atribuirea unui contract de servicii.Achizitie directa-Servicii de traducere autorizata

Casa Judeteana de Pensii Cluj  invita operatorii interesati sa participe cu oferte la achizitia directa de Servicii  de traducere autorizata in conditiile si cu respectarea cerintelor documentatiei de atribuire atasata. Achizitia se va finaliza cu atribuirea unui Contract de servicii pentru anul 2022.Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect „Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor (SSM) , protectia contra incendiilor si a exploziilor ” pe anul 2022, a fost atribuita urmatorului ofertant :

  • IC PROTECT CONSULT  SRL

Pretul  ofertei financiare este de 4,35  lei fara tva,angajat/luna. Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.Achizitie directa – Servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca,aparare impotriva incendiilor si protectie civila

Casa Judeteana de Pensii Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa, conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, „Servicii  in  vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate  in munca,aparare impotriva incendiilor si  protectie civila” cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si a invitatiei de participare atasate.Anunt atribuire

Achizitia directa avand ca obiect „Servicii de intretinere si reparatii tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic” al CJP Cluj,a fost atribuita urmatorilor ofertanti :

  • Lotul 1  MAS IT EXPERT srl cu oferta financiara de 6.700 lei fara tva
  • Lotul 2  SC ORIZONT GROUP srl cu oferta financiara de 1.224,99 lei fara tva
  • Lotul 3  KIT TECHNOLOGY srl cu oferta financiara de 1.040 lei fara tva

Nota de evaluare se gaseste atasata anuntului.